Follow
Світлана Черепанова | Svitlana Cherepanova
Світлана Черепанова | Svitlana Cherepanova
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українське мистецтво
ДП Крвавич, ВА Овсійчук, СО Черепанова
Навч. посібн.: У 3, 2005
832005
Людина культури у творчому синтезі філософії освіти та мистецтва: перспективи ХХІ століття
СА Черепанова
Гуманітарні науки, 34-52, 2001
302001
Філософія родонознавства
СО Черепахова
К.: Знання, 2008
272008
Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина
СО Черепанова
Львів: Світ, 2011
202011
Філософія родознавства: навч. посіб
СО Черепанова
К.: Т-во «Знання», КОО, 90-95, 2008
202008
Проблема людини в українському мистецтві: Навч. посібник
СО Черепанова
Львів: Світ 296, 111, 2001
202001
Філософія освіти: буття людини в універсумі культури
СО Черепанова
Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: Зб. наук …, 1999
141999
Родовід–духовний діалог поколінь
С Черепанова
Львів: Каменяр 150, 1998
111998
Философия образования и дискурс власти
СА Черепанова
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2010
92010
Полікультурні засади розвитку вищої освіти України
СО Черепанова
Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти. Вип 8, 132-167, 2002
92002
Фiлософiя освiти. Свiтоглядно-гуманiтарний вимiр: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення
СО Черепанова
82011
Стратегія філософії освіти: гуманітарність, базисні концепти, загальні принципи
С Черепанова
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2010
72010
Сучасна філософія освіти і парадигма діалогу культур
СО Черепанова
Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки/Рівне, 15-17, 0
6
Філософія освіти в онтологічному вимірі: цілісність буття людини та буття культури
С Черепанова
Філософія освіти, 126-142, 2009
52009
Полікультурна парадигма і системоутворюючі чинники філософії освіти
СО Черепанова
Філософія освіти ХХІ століття: методол. семінар 22, 138-142, 2000
52000
Діалогіка життєтворчості як методологічна основа сучасної філософії освіти
С Черепанова
Збірник наукових праць. Діалог культур.–Львів: Каменяр, 1998
51998
Полікультурні основи української вищої освіти Х1У–ХУШ ст. світоглядно-гуманістичний аспект
СО Черепанова
Вісник Львівського ун-ту: Серія педагогічна.–1999.–Вип 14, 56-65, 0
5
Діалог культур як філософсько-гуманістична традиція освітньої практики Києво-Могилянської академії і сучасність
С Черепанова
42000
Філософія освіти і феномен культуротворчості: методологічні основи дослідження
СО Черепанова
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 203, 1918
41918
Філософія освіти: соціокультурний вимір
ММ Міщенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 278-286, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20