Світлана Черепанова | Svitlana Cherepanova
Світлана Черепанова | Svitlana Cherepanova
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українське мистецтво: В 3 х ч.
Д Крвавич, ВА Овсійчук, СО Черепанова
Львів, 1995
581995
Філософія родознавства
СО Черепанова
Навчальний посібник, 2007
412007
Людина культури у творчому синтезі філософії освіти та мистецтва: перспективи ХХІ століття
СА Черепанова
Гуманітарні науки, 34-52, 2001
262001
Проблема людини в українському мистецтві: Навч. посібник
СО Черепанова
Львів: Світ, 2001
182001
Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина
СО Черепанова
Львів: Світ, 2011
172011
Філософія освіти: буття людини в універсумі культури
СО Черепанова
Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: Зб. наук …, 1999
131999
Родовід–духовний діалог поколінь
С Черепанова
Львів: Каменяр, 1998
121998
Философия образования и дискурс власти
СА Черепанова
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2010
92010
Полікультурні засади розвитку вищої освіти України
СО Черепанова
Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти. Вип 8, 132-167, 2002
92002
Фiлософiя освiти. Свiтоглядно-гуманiтарний вимiр: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення
СО Черепанова
62011
Стратегія філософії освіти: гуманітарність, базисні концепти, загальні принципи
С Черепанова
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2010
62010
Сучасна філософія освіти і парадигма діалогу культур
СО Черепанова
Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки/Рівне, 15-17, 0
6
Полікультурні основи української вищої освіти Х1У–ХУШ ст. світоглядно-гуманістичний аспект
СО Черепанова
Вісник Львівського ун-ту: Серія педагогічна.–1999.–Вип 14, 56-65, 0
5
Філософія освіти в онтологічному вимірі: цілісність буття людини та буття культури
С Черепанова
Філософія освіти, 2009
42009
Філософія освіти і феномен культуротворчості: методологічні основи дослідження
СО Черепанова
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 203, 1918
41918
Філософія освіти: соціокультурний вимір
ММ Міщенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 278-286, 2015
32015
Діалог культур як філософсько-гуманістична традиція освітньої практики Києво-Могилянської академії і сучасність
С Черепанова
32000
Філософія освіти: форми культуротворчості в історичному та індивідуальному бутті людини
СО Черепанова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
22015
Гуманітарно-педагогічний потенціал родознавства
СО Черепанова
Вісник СевНТУ. Сер.: Педагогіка, 135-140, 2013
22013
Філософія освіти: духовність родового самопізнання
СО Черепанова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20