Анна Черноиванова
Анна Черноиванова
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economi
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Форми організації інноваційно діяльності ринкових умовах України
ГС Черноіванова, НМ Шматько
Вісник національного техніч-ного університету „ХПІ”. Зб. наукових праць …, 2010
102010
Управління інноваціями в організаціях
ГС Черноіванова
Харк. держ. екон. ун-т, 2001
92001
Показники ефективності інноваційних проектів
ГС Черноіванова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 260-263, 2012
82012
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У КОНЦЕПЦІЇ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ГС Черноіванова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 344-348, 2011
42011
Побудова механізму організаційно-економічного забезпечення управління: системний підхід до понятійно-категорійного аналізу
ГС Черноіванова, АС Черноиванова
32018
Specifics of organizing and standardizing innovative labour in information economy
T Lepeyko, A Chernoivanova
2015 Information Technologies in Innovation Business Conference (ITIB), 76-80, 2015
32015
Особливості інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах України
ГС Черноіванова
Коммунальное хозяйство городов. Научно-техн. сб., 64-69, 2010
32010
Особенности определения трудоемкости при нормирования творческого и инновационного труда
АС Черноиванова
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 160-173, 2016
22016
Алгоритм вимірювання технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства
ОО Мосін
Сталий розвиток економіки, 65-70, 2014
22014
Організація обліку витрат підприємства в конкурентному середовище
ГС Черноіванова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 339-342, 2013
22013
Інноваційні проекти та їх зміст
ГС Черноіванова
Коммунальное хозяйство городов. Научно-техн. сб., 126-130, 2012
22012
Зарубіжний досвід інноваційної діяльності
ГС Черноіванова
Вісник національного техніч-ного університету „ХПІ”. Зб. наукових праць …, 2009
22009
Концептуальні засади оцінювання інноваційної активності на підприємстві
ГС Черноіванова
Бизнес Информ, 2018
12018
Теоретические основы определения трудовых нормативов
АС Черноиванова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 103-109, 2017
12017
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
ГС Черноіванова
Вісник національного технічного університету „ХПІ”. Зб. наукових праць …, 2010
12010
Обоснование метода оценки рисков инновационной деятельности
АС Черноиванова
Коммунальное хозяйство городов, 32-38, 2008
12008
Стратегия инновационного развития предприятия
АС Черноиванова
Коммунальное хозяйство городов, 246-252, 2007
12007
Інноваційна стратегія як елемент забезпечення управління інноваціною складовою підприємства
ГС Черноіванова
2020
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГС Черноіванова
Бизнес Информ, 2020
2020
Функції менеджменту та їх роль в управлінні інноваціями
ГС Черноіванова, ОМ Миронова, АС Черноиванова, ОН Миронова
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20