Татьяна Суслова
Татьяна Суслова
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження впливу маркетингової цінової політики на поведінку споживачів туристичних послуг
ССВ Суслова, Т. О.
Маркетинг в Україні, 46-49, 2011
42011
Еволюція наукових підходів до розуміння ціни та класифікація її сучасних функцій
ТО Суслова
Ефективна Економіка, 2011
22011
Системно ситуативний підхід до процесу маркетингового планування на підприємствах сфери послуг
ДО Корж, М.В., Суслова, Т.О., Даниленко
Вісник Хмельницького національного університету 2 (Економічні науки), 210-213, 2018
1*2018
Детермінанти сталого розвитку економіки
ВВ Храпкіна, ВА Устименко, СО Біла, ЛМ Болдирєва, ОМ Вольська, ...
Інститут економіко-правових досліджень НАН України; Національний Університет …, 2019
2019
Управління маркетинговою ціновою політикою туристичних підприємств: теорія і практика
ІО Шульгіна, Л.М., Суслова, Т.О., Кузнецова
2016
Ціни на готельні послуги як чинник ціноутворення в туристичних підприємствах України
ТО Суслова
Прометей, 238-241, 2014
2014
Чинники маркетингового ціноутворення на туристичному ринку України
ТО Суслова
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика., 381-388, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7