Наталья Кимовна Кравченко
Наталья Кимовна Кравченко
КНЛУ, факультет германской филологии, кафедра английской филологии и философии языка
Підтверджена електронна адреса в voliacable.com - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа: научно-практ. пособие.
НК Кравченко
Вісник Харків. нац. ун-ту імені ВН Каразіна, 251с., 2012
472012
Интерактивное, жанровое и концептуальное моделирование международно-правового дискурса
НК Кравченко
К.: Реферат 320, 2006
322006
Меняется ли парадигма управления предприятиями
Н Кравченко, В Маркова
Проблемы теории и практики управления, 83, 1998
201998
Сучасна навчальна програма як складова забезпечення оптимальної рухової активності школярів середнього шкільного віку
Н Кравченко
142012
Міжнародно-правовий дискурс: когнітивнокомунікативний аспект
НК Кравченко
Балтійські мови»/НК Кравченко, 2007
132007
Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса
НК Кравченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
82013
Дискурс и дискурс-анализ: краткая энциклопедия
НК Кравченко
«Интерсервис, 2017
72017
Особенности течения пневмонии при беременности-взгляд на проблему с позиции семейного врача
ТА Перцева, ТВ Киреева, НК Кравченко
Международный медицинский журнал 2012 (2), 67-71, 2012
72012
Контекст как лингвокогнитивная категория дискурс-анализа
НК Кравченко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
62013
Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій
ВВ Різун, АА Бойко, НК Кравченко, ВВ Лизанчук
62009
Интегральное описание параметров дискурса: типология, дифференциация, обоснование
НК Кравченко
Филологические науки. Научные доклады высшей школы, 2015
52015
Таксономія категорій дискурсу в сучасному дискурс-аналізі
НК Кравченко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2014
52014
Система соціального захисту
О Романюк, Н Кравченко
Украї на: аспекти праці, 2-4, 2000
52000
Indirect speech acts’ via conversational implicatures and pragmatic presupposition
NK Kravchenko
Cognition, communication, discourse, 2017
42017
Illocution of direct speech acts via conventional implicature and semantic presupposition
K Nataliya
Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow 2 (1), 128-168, 2017
4*2017
Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією
ІО Степанець, НК Кравченко, ЛІ Остапченко
Медична та клінічна хімія, 72-75, 2013
42013
Правові засади створення та використання Фонду системи гарантування вкладів України
Н Кравченко
42007
Влияние низкомолекулярных гепаринов и стрептокиназы на АДФ-зависимую агрегацию тромбоцитов при атеротромботическом ишемическом и кардиоэмболическом ишемическом инсульте на фоне …
МК Бурлова-Васильева, НК Кравченко, АН Савчук, ТБ Катрий, ...
Биофармацевтический журнал 6 (2), 29-32, 2014
32014
Принципи податкового законодавства за Податковим кодексом України
НГ Кравченко
Наукові записки НаУКМА 116, 87, 2011
32011
Інтегративна методика аналізу комунікативних ролей у розмовному дискурсі
НК Кравченко, СГ Коротка
Studia linguistica.Зб.наук.пр. Київський ун-ст, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20