Наталья Кимовна Кравченко
Наталья Кимовна Кравченко
КНЛУ, факультет германской филологии, кафедра английской филологии и философии языка
Підтверджена електронна адреса в voliacable.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа: научно-практ. пособие.
НК Кравченко
Вісник Харків. нац. ун-ту імені ВН Каразіна, 251с., 2012
542012
Интерактивное, жанровое и концептуальное моделирование международно-правового дискурса
НК Кравченко
К.: Реферат 320, 2006
372006
Меняется ли парадигма управления предприятиями
Н Кравченко, В Маркова
Проблемы теории и практики управления, 83, 1998
301998
Сучасна навчальна програма як складова забезпечення оптимальної рухової активності школярів середнього шкільного віку
Н Кравченко
202012
Міжнародно-правовий дискурс: когнітивнокомунікативний аспект
НК Кравченко
Балтійські мови»/НК Кравченко, 2007
172007
Проблеми впровадження варіативної складової навчальної програми
О Шиян, Н Кравченко
162012
Дискурс и дискурс-анализ: краткая энциклопедия
НК Кравченко
«Интерсервис, 2017
132017
Illocution of direct speech acts via conventional implicature and semantic presupposition
K Nataliya
Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow 2 (1), 128-168, 2017
11*2017
Indirect speech acts’ via conversational implicatures and pragmatic presupposition
NK Kravchenko
Cognition, communication, discourse, 2017
92017
Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса
НК Кравченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
92013
Таксономія категорій дискурсу в сучасному дискурс-аналізі
НК Кравченко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2014
82014
Особенности течения пневмонии при беременности-взгляд на проблему с позиции семейного врача
ТА Перцева, ТВ Киреева, НК Кравченко
Международный медицинский журнал 2012 (2), 67-71, 2012
82012
Контекст как лингвокогнитивная категория дискурс-анализа
НК Кравченко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
72013
Интегративное описание параметров дискурса: типология, дифференциация, обоснование
НК КРАВЧЕНКО
Филологические науки. Научные доклады высшей школы, 3-12, 2015
62015
Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією
ІО Степанець, НК Кравченко, ЛІ Остапченко
Медична та клінічна хімія, 72-75, 2013
52013
Методика анализа разговорного дискурса в ракурсе теории лица и вежливости
НК Кравченко
Вісник Луганського нац.ун-ту ім.Тараса Шевченка, 2011
52011
Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій
ВВ Різун, АА Бойко, НК Кравченко, ВВ Лизанчук
52009
Правові засади створення та використання Фонду системи гарантування вкладів України
Н Кравченко
52007
Система соціального захисту
О Романюк, Н Кравченко
Украї на: аспекти праці, 2-4, 2000
52000
Древньоруські природоохоронні звичаї та норми як витоки екологічного права України
ВА Довбиш, НВ Кравченко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України; Спілка юристів …, 2007
42007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20