Наталья Кимовна Кравченко
Наталья Кимовна Кравченко
КНЛУ, факультет германской филологии, кафедра английской филологии и философии языка
Підтверджена електронна адреса в voliacable.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа: научно-практ. пособие.
НК Кравченко
Вісник Харків. нац. ун-ту імені ВН Каразіна, 251с., 2012
682012
Меняется ли парадигма управления предприятиями?
Н Кравченко, В Маркова
Проблемы теории и практики управления, 83-89, 1998
631998
Интерактивное, жанровое и концептуальное моделирование международно-правового дискурса
НК Кравченко
К.: Реферат 320, 2006
402006
Сучасна навчальна програма як складова забезпечення оптимальної рухової активності школярів середнього шкільного віку
Н Кравченко
212012
Дискурс и дискурс-анализ: краткая энциклопедия
НК Кравченко
«Интерсервис, 2017
182017
Illocution of direct speech acts via conventional implicature and semantic presupposition
K Nataliya
Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow 2 (1), 128-168, 2017
18*2017
Міжнародно-правовий дискурс: когнітивнокомунікативний аспект
НК Кравченко
Балтійські мови»/НК Кравченко, 2007
182007
Проблеми впровадження варіативної складової навчальної програми
О Шиян, Н Кравченко
172012
Indirect speech acts’ via conversational implicatures and pragmatic presupposition
NK Kravchenko
Cognition, communication, discourse, 2017
132017
Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса
НК Кравченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
102013
Таксономія категорій дискурсу в сучасному дискурс-аналізі
НК Кравченко
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2014
82014
Контекст как лингвокогнитивная категория дискурс-анализа
НК Кравченко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
82013
Интегративное описание параметров дискурса: типология, дифференциация, обоснование
НК КРАВЧЕНКО
Филологические науки. Научные доклады высшей школы, 3-12, 2015
62015
Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією
ІО Степанець, НК Кравченко, ЛІ Остапченко
Медична та клінічна хімія, 72-75, 2013
62013
Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій
ВВ Різун, АА Бойко, НК Кравченко, ВВ Лизанчук
62009
Система речевых средств актуализации подтекста в русской публицистической речи
НК Кравченко
Автореф. дис.... канд. филол. н, 1990
61990
Методика анализа разговорного дискурса в ракурсе теории лица и вежливости
НК Кравченко
Вісник Луганського нац.ун-ту ім.Тараса Шевченка, 2011
52011
Межсубъектная природа интеракции или интерактивная природа субъекта? (субъекты versus интеракция или интеракция versus субъекты?)
НК Кравченко
Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко, 2010
52010
Правові засади створення та використання Фонду системи гарантування вкладів України
Н Кравченко
52007
Система соціального захисту
О Романюк, Н Кравченко
Украї на: аспекти праці, 2-4, 2000
52000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20