Follow
A. Kosmach / Александр Космач
Title
Cited by
Cited by
Year
Model of acoustic emission signal at the prevailing mechanism of composite material mechanical destruction
S Filonenko, T Nimchenko, A Kosmach
Aviation 14 (4), 95-103, 2010
332010
Destruction of composite material by shear load and formation of acoustic radiation
S Filonenko, V Kalita, A Kosmach
Aviation 16 (1), 1-9, 2012
212012
Модель сигнала акустической эмиссии при разрушении композиционного материала под действием поперечной силы
СФ Филоненко, ВМ Калита, ТН Косицкая, АП Космач
Технологические системы, 45-53, 2010
182010
Акустична емісія при навантаженні композиційних матеріалів
СФ Філоненко, ВМ Каліта, ОП Космач
Proceedings of the National Aviation University 42 (1), 133-142, 2010
102010
Моделювання сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів під дією поперечної сили
СФ Філоненко, ТМ Косицька, ОП Космач
Proceedings of the National Aviation University 43 (2), 95-103, 2010
92010
Acoustic emission in composite materials friction
SF Filonenko, AP Kosmach
Aviation 18 (2), 57-63, 2014
62014
Impact of rotational speed of composite friction pair on energy accumulation in acoustic emission signal formation
S Filonenko, A Kosmach
Aviation 17 (4), 129-136, 2013
62013
Influence of friction surfaces properties of composite materials on acoustic emission
S Filonenko, O Kosmach
Proсeedings of the National Aviation University, 70-77, 2013
62013
The influence of loading speed on the amplitude and energy parameters of acoustic emission signals at destruction of composite materials under shear load
SF Filonenko, OP Kosmach, TM Kositskaya
Technological systems, 58, 2012
62012
Вплив швидкості навантаження на амплітудні та енергетичні параметри сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів поперечною силою
СФ Філоненко, ТМ Косицька, ОП Космач
Технологические системы, 46-51, 2012
62012
Акустична емiсiя при навантаженнi композицiйних матерiалiв
СФ Фiлоненко, ВМ Калiта, ОП Космач
Вiсник НАУ., 133, 2010
52010
Модель сигналу акустичної емісії при терті поверхонь композиційних матеріалів
СФ Філоненко, ТМ Косицька, ОП Космач
Наукоємні технології 6 (2), 30-38, 2010
52010
Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів
ДЮ Федориненко, ОП Космач
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2015
42015
Обработка сигналов акустической эмиссии при трении поверхностей из композиционных материалов
СФ Филоненко, ТН Косицкая, АП Космач
Технологические системы, 45-53, 2011
42011
Закономірності зміни часових параметрів сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу
СФ Філоненко, ОП Космач
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 114-122, 2012
32012
Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні неоднорідності властивостей композиційного матеріалу
СФ Філоненко, ОП Космач
Вісник Інженерної академії України, 169-175, 2012
32012
Закономерности изменения энергии сигналов акустической эмиссии при трении поверхностей из композиционных материалов
СФ Филоненко, ТН Косицкая, АП Космач
Вісник Інженерної академії України, 155-161, 2011
32011
Влияние эксплуатационной нагрузки на акустическую эмиссию при трении композиционных материалов
СФ Филоненко, АП Космач
Вісник ЧДТУ, 2011
32011
Експериментальне оцінювання енергоефективності процесів механічного оброблення на верстатах
Д Федориненко, О Космач, В Безручко, С Сапон
Технічні науки та технології, 12-22, 2016
22016
Acoustic emission in the friction of composite materials
S Filonenko, A Kosmach
Aviation 18 (2), 57-63, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20