Олена Іванівна Богучарова, Елена Ивановна Богучарова, Olena Bohucharova
Олена Іванівна Богучарова, Елена Ивановна Богучарова, Olena Bohucharova
ДНУ ім. О.Гончара, факультет психології, Oles Honchar Dnipro National University
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Проектування освітнього інформаційно збагаченого середовища та його психолого-педагогічне забезпечення
ОІ Богучарова, ПО Кузнєцов, ВМ Чекер
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки, 6-15, 2010
62010
Здоров’я особистості у психологічній перспекти ві: монографія
ОІ Богучарова
Київ. нац. унт ім. Т. Шевченка, Інт післядиплом. освіти.–Київ: КНУ, 2004
52004
Про науковий статус категорій стиль життя і здоров’я
ОІ Богучарова
1
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЯК ФАКТОР «ПОЗИТИВНОЇ» АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ
OI Bohucharova, NV Tkachenko
Journal of Psychology Research 22 (9/1), 2016
2016
Психологічне портретування в юридичній практиці та перспективи практичної психології
ОІ Богучарова
Теорія і практика сучасної психології, 108-113, 2016
2016
Копінг-стратегії як фактор позитивної адаптації вимушених мігрантів
ОІ Богучарова, НВ Ткаченко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, 27-36, 2016
2016
Риторично-мовленнєва компетентність та оптимізація лекційної майстерності аспіранта як викладача університету
ОІ Богучарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
2016
ЕМОЦІЙНІЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
OI Bogucharova
Journal of Psychology Research 21 (9/1), 2015
2015
Безпека кібернетичного простору як екологічного середовища та осередку вчинення злочинів
ОІ Богучарова, СА Комісаров
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
2015
Психологія оперативно-розшукової діяльності та її методологічна функція
ВО Криволапчук, ОІ Богучарова, БІ Бараненко
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
2015
Емоційний інтелект як чинник ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління
ОІ Богучарова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, 12-23, 2015
2015
Психологічне портретування в юридичній практиці та перспективи практичної психології
ОІ Богучарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
2015
Розвиток комунікативної толерантності як системотвірної складової психологічного здоров’я психолога-практика та соціального працівника
ОІ Богучарова
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2014
2014
ВІДНОШЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я: ГУМАНІТАРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
ОІ Богучарова
СНУ ім. В. Даля, 2012
2012
Сирітство: психологічне забезпечення освітніх інновацій здорового розвитку
ОІ Богучарова
СНУ ім. В. Даля, 2009
2009
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОСОБИСТОСТІ
ОІ Богучарова
Клиническая медицина, 17-21, 1992
1992
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ІГ Богатирьов, ОІ Богучарова, СА Комісаров, ВМ Бровко
УКРАЇНСЬКА ВИЩА ШКОЛА В ПРОЦЕСАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ
ПО Кузнєцов, ОІ Богучарова
РЕФОРМИ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ТРЕТІЙ ЕТАП БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
ОП Кузнецов, ОІ Богучарова
СТАВЛЕННЯ КУРСАНТІВ МВС УКРАЇНИ ДО ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ: ТЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
ОІ Богучарова, МФ Недоступ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20