Подписаться
Людмила Слюсар
Людмила Слюсар
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
соціально-демографічні аспекти/За ред. ЕМ Лібанової
М та молодіжна політика в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 248, 3, 2010
1942010
Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії
ПВП Стешенко В.С., Слюсар Л.І.
В. Стешенко, 2001
187*2001
Імперативи демографічного старіння
Н України
К.: ВД «АДЕФ-Україна 288, 2014
1092014
Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів
КІО Аксьонова С. Ю. , Слюсар Л. І.
К.: Адеф-Україна, 2008
932008
Соціально-демографічні проблеми українського села
КІО Лібанова Е.М., Аксьонова С. Ю. , Слюсар Л. І.
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
852007
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
РНО ін. Лібанова ЕМ, Курило ІО, Головенько ВА
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
472010
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
РНО Лібанова ЕМ, Курило ІО, Слюсар ЛІ,Головенько ВА
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
472010
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічний аспект.
колектив авторів
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України, 2010
47*2010
Сім’я в сучасній Україні: інституційна криза чи постіндустріальна трансформація?
ЛІ Слюсар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
262007
Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку
ЛЕМ Аксьонова С. Ю. , Слюсар Л. І., Курило І. О.
НАН України, Укр. центр соц. реформ, Фонд народонаселення ООН, 2009
23*2009
Еволюція шлюбу в Україні: ХVІІ–початок ХХ сторіччя
ЛІ Слюсар
Демографічні проблеми та тенденції, 62-72, 2011
222011
Батьківство у системі відносин інституту сім'ї: сучасні трансформації, їх причини та наслідки
ЛІ Слюсар
Демографія та соціальна економіка, 26-38, 2016
142016
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості.Національна доповідь
СЛІ Лібанова Е.М., Курило І.О., Цимбал Щ.І.
Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2012
142012
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь
АСЮ Лібанова Е.М., Курило І. О., Слюсар Л. І.
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012
142012
Населення України-2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку.
СЛІ Пирожков С.І., Рогожин О.Г.
К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України,–2004.–342 с, 2004
14*2004
Специфіка батьківства у сім’ях різних типів: проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації
ЛІ Слюсар
Демографія та соціальна економіка, 24-36, 2017
112017
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
АСЮ Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О., Слюсар Л.І.
НАН України, 2015
112015
Шлюб в Україні у демографічному вимірі: історія і сучасність
ЛІ Слюсар
НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи, 2021
102021
Розлучення в Україні в демографічному вимірі: минуле і сучасність
ЛІ Слюсар
Демографія та соціальна економіка, 78-89, 2014
92014
Плюралізація форм шлюбу та її вплив на дітородні орієнтації
ЛІ Слюсар
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
82010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20