Підписатись
Кафедра стратегії підприємств КНЕУ
Кафедра стратегії підприємств КНЕУ
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства: підручник
СФ Покропивний, МГ Грещак, АП Наливайко, ін.
К.: КНЕУ, 2005
858*2005
Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 227, 4, 2001
7112001
Управление проектами
ВА Заренков
М.: Изд-во АСВ, 2006
5982006
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х т.: Учебник для вузов
МН Марченко
Зерцало-М, 2002
461*2002
Управління проектами : Навч. посібник
ЛП Батенко, ОА Загородніх, ВВ Ліщинська
К.: КНЕУ, 2004
4042004
Управління проектами: Навч. посібник
ЛП Батенко, ОА Загородніх, ВВ Ліщинська
К.: КНЕУ 231, 2, 2003
4042003
Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
МГ Грещак, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ, 2001
3622001
Управління витратами : навч. посіб.
МГ Грещак, ін.
Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана, 2008
330*2008
Проектний аналіз: підручник
ВА Верба, ОА Загородніх
К.: КНЕУ 200, 322, 2000
3272000
Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
МГ Грещак, ОС Коцюба
К.: КНЕУ 131, 2002
3152002
Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
МГ Грещак, ОС Коцюба
К.: КНЕУ 131, 2002
2912002
Стратегія підприємства: короткий курс лекцій
ВФ Оберемчук
К.: МАУП, 130, 2000
2812000
Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ВА Верба, ІВ Новікова
Проблеми науки 3, 22-31, 2003
2482003
Стратегічне планування розвитку організації: монографія
ІВ Смолін
К.: КНТЕУ, 43, 2004
2212004
Організація консалтингової діяльності: Навч. посіб
ВА Верба, ТІ Решетняк
К.: КНЕУ, 2009
2202009
Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства
АВ Кірієнко
Київський національний економічний університет. Київ, 2000
1272000
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки 7, 23-28, 2004
1192004
Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність: монографія
АА Мазаракі, ДМ Пшеслінський, ІВ Смолін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 384, 2010
1162010
Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика
ОА Кучерук
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
1122011
Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
НМ Євдокимова, АВ Кірієнко
К.: КНЕУ, 2005
1012005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20