Карапузова Ірина Валеріївна, Карапузова Ирина Валерьевна, Karapuzova Iryna
Карапузова Ірина Валеріївна, Карапузова Ирина Валерьевна, Karapuzova Iryna
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, доцент
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання
ІВ Карапузова
162010
Дитяче експериментування: реалії та перспективи
ІВ Карапузова, С Бурсова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
22016
Педагогічна підтримка студентів у процесі їх самостійної роботи
ІВ Карапузова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
2
Функції викладача в умовах педагогічної підтримки студентів
ІВ Карапузова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
12011
LEGO-КОНСТРУКТОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
С Бурсова, І Карапузова
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 47-49, 2020
2020
Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка: історія та сучасність
ОА Гнізділова, ОО Вашак, ОГ Вільхова, ОІ Гришко, ЛВ Зімакова, ...
2020
Розвивальне середовище як основа екологічної освіти дошкільників
ІВ Карапузова, ОА Гнізділова
2019
Використання розвивального математичного матеріалу з метою формування елементарних математичних уявлень старших дошкільників
СС Бурсова, ОІ Гришко, ІВ Карапузова, ЛП Клевака
2018
Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання
І Карапузова, С Бурсова
Естетика і етика педагогічної дії, 162-171, 2018
2018
Реалізація системи П. Іванова в закладах освіти
СС Бурсова, ІВ Карапузова
2017
Психологічний супровід дітей в період адаптації до ДНЗ
СС Бурсова, ІВ Карапузова
2017
Особливості педагогічної підтримки дітей у ЗДО
ІВ Карапузова
2017
ПСИхологІчНИЙ СУПРоВІД ДІТеЙ У ПеРІоД аДаПТаЦІЇ До ДошКІлЬНого НаВчалЬНого ЗаКлаДУ PSyCHoLoGICaL SuPPort of CHILdreN durING tHeIr adaPtatIoN to tHe kINderGarteN
С Бурсова, І Карапузова
Педагогічна освіта, 57, 2017
2017
РеалІЗацІя СиСТеМи П. Іванова в ЗаКлаДах оСвІТи ImPLemeNtatIoN of PorfIrII IVaNoV’S HeaLtH SyStem INto eduCatIoNaL eStaBLISHmeNtS
С Бурсова, І Карапузова
Педагогічна освіта, 159, 2017
2017
Використання екологічних проектів у роботі з дітьми дошкільного віку
ІВ Карапузова, ВВ Страшко
2016
Вимоги до здійснення педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання
ІВ Карапузова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 103-111, 2015
2015
Організація технології педагогічної підтримки студентів із труднощами у навчально-дослідній діяльності
ІВ Карапузова
2015
Основи природознавства
ІВ Карапузова, НД Карапузова, ВМ Помогайбо, ЄА Починок
2014
Теоретичні основи технології організації педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання
І Карапузова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 123-130, 2012
2012
Особливості використання інноваційних технологій у процесі валеологічного виховання дошкільників
ІВ Карапузова, СС Бурсова
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20