Підписатись
Карапузова Ірина Валеріївна, Карапузова Ирина Валерьевна, Karapuzova Iryna
Карапузова Ірина Валеріївна, Карапузова Ирина Валерьевна, Karapuzova Iryna
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, доцент
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання
ІВ Карапузова
182010
Дитяче експериментування: реалії та перспективи
І Карапузова, С Бурсова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 39-49, 2016
62016
Педагогічна підтримка студентів у процесі їх самостійної роботи
ІВ Карапузова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
2
Особливості виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки
ОГ Вільхова, СС Бурсова, ІВ Карапузова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
12020
Функції викладача в умовах педагогічної підтримки студентів
І Карапузова
Педагогічні науки, 93-97, 2011
12011
РОЗВИТОК ОСНОВ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ПРОТИЛЕЖНИХ ПОНЯТЬ
ОІ Гришко, ЛІ Зайцева, ІВ Карапузова, Л Старченко, ТМ Степанова
О-13 Обдаровані діти–скарб нації: матеріали ІІ Міжнародної науково …, 2021
2021
LEGO-КОНСТРУКТОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
С Бурсова, І Карапузова
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 47-49, 2020
2020
Розвивальне середовище як основа екологічної освіти дошкільників
ІВ Карапузова, ОА Гнізділова
2019
Використання розвивального математичного матеріалу з метою формування елементарних математичних уявлень старших дошкільників
ЛП Клевака, СС Бурсова, ОІ Гришко, ІВ Карапузова
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2018
2018
Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання
І Карапузова, С Бурсова
Естетика і етика педагогічної дії, 162-171, 2018
2018
Реалізація системи П. Іванова в закладах освіти
СС Бурсова, ІВ Карапузова
2017
ПСИхологІчНИЙ СУПРоВІД ДІТеЙ У ПеРІоД аДаПТаЦІЇ До ДошКІлЬНого НаВчалЬНого ЗаКлаДУ PSyCHoLoGICaL SuPPort of CHILdreN durING tHeIr adaPtatIoN to tHe kINderGarteN
С Бурсова, І Карапузова
Педагогічна освіта, 57, 2017
2017
РеалІЗацІя СиСТеМи П. Іванова в ЗаКлаДах оСвІТи ImPLemeNtatIoN of PorfIrII IVaNoV’S HeaLtH SyStem INto eduCatIoNaL eStaBLISHmeNtS
С Бурсова, І Карапузова
Педагогічна освіта, 159, 2017
2017
Вимоги до здійснення педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання
ІВ Карапузова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 103-111, 2015
2015
Організація технології педагогічної підтримки студентів із труднощами у навчально-дослідній діяльності
ІВ Карапузова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
2015
Теоретичні основи технології організації педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання
І Карапузова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 123-130, 2012
2012
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
НД Карапузова, ІВ Карапузова
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 2005
2005
ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
НД Карапузова, ІВ Карапузова
Zbirnyk naukovykh prat͡sʹ Poltavsʹkoho derz͡havnoho pedahohichnoho …, 2005
2005
Організація педагогічної підтримки студентів у процесі навчання
ІВ Карапузова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 71-74, 2005
2005
Організації дослідницької діяльності дошкільників з природою в закладах дошкільної освіти
ІВ Карапузова, ВМ Коваль
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20