Валентина Аранчій
Валентина Аранчій
Полтавська державна аграрна академія
Verified email at pdaa.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінанси підприємств
ВІ Аранчій, ВД Чумак, ЛВ Бражник
902018
Фінансова стратегія у системі управління підприємством
ВІ Аранчій
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 156-159, 2010
492010
Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств
ВІ Аранчій, ОП Зоря, ІІ Петренко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 120-124, 2011
222011
Податковий менеджмент
ГВ Кравчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
192014
Особливості банківського кредитування аграрних товаровиробників в сучасних умовах
ВІ Аранчій
Наукові праці Полтав. держ. аграр. акад.[«Економічні науки»].–Полтава: ПДАА …, 2011
172011
Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення
АС Кучерява
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 38-44, 2015
152015
Зовнішньоекономічна безпека України в контексті міжнародної інтеграції
ВІ Аранчій
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 150-161, 2012
132012
Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь, АВ Войтюк
Економіка АПК, 49-55, 2013
112013
The organizational fundamentals of innovation development management of agro-industrial enterprises
Y Ilona, R Yana
Economics, Management and Sustainability 2 (1 (2)), 2017
92017
Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій аграрних підприємств
ВІ Аранчій, СП Зоря, АО Лантух
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.–2012.–Вип 2 (5), 3-7, 2012
92012
Сучасний стан м’ясопродуктового підкомплексу та перспективи його розвитку
ВІ Аранчій
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 134-138, 2010
92010
Інтегральні підходи до оцінювання економічної стійкості аграрних підприємств
ВІ Аранчій, МО Удовіченко
Електронні текстові дані.–Режим доступу: http://pdaa. edu. ua/sites/default …, 0
9
Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва та переробки олійних культур в Україні
ВІ Аранчій, ВІ Аранчій, ІВ Перетятько, ІВ Перетятько
Економічний вісник Донбасу, 145-151, 2013
72013
Податкове навантаження та методологічні основи його виміру
ВІ Аранчій, ТГ Мисник
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: серія економічні …, 2013
62013
Методичні підходи до визначення економічної ефективності інтенсифікації аграрних підприємств [Електронний ресурс]
ВІ Аранчій, ТС Галінська
ВІ Аранчій, ТС Галінська–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2010
62010
Фінанси підприємств: конспект лекцій [навч. посіб.]
ВІ Аранчій
К.: ВД «Професіонал, 2005
62005
Фінансова діяльність підприємств
ВІ Аранчій, ВД Чумак
Аранчій ВІ, Чумак ВД, Смолянська ОЮ—К.: Професіонал, 2004
52004
Собівартість продукції та шляхи її зниження як головна умова ефективної стратегії управління витратами [Електронний ресурс]
ВІ Аранчій
Вісник ХНТУСГ: Екон. науки. Вип 105, 0
5
Джерела фінансування господарської діяльності підприємств
ЛВ Бражник, ІО Ралко, ВО Яловега
42013
Оцінка ймовірності настання банкрутства сільськогосподарських підприємств
ВІ Аранчій, АС Лесюк
Облік і фінанси, 62-69, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20