Follow
Валентина Аранчій
Валентина Аранчій
Полтавська державна аграрна академія
Verified email at pdaa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінанси підприємств
ВІ Аранчій, ВД Чумак, ЛВ Бражник
1672018
Фінансова стратегія у системі управління підприємством
ВІ Аранчій, ОП Зоря
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 156-159, 2010
692010
Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення
АС Кучерява
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 38-44, 2015
342015
Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій аграрних підприємств
ВІ Аранчій, СП Зоря, АО Лантух
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.–2012.–Вип 2 (5), 3-7, 2012
322012
Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств
ВІ Аранчій, ОП Зоря, ІІ Петренко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 120-124, 2011
272011
Зовнішньоекономічна безпека України в контексті міжнародної інтеграції
ВІ Аранчій, ІВ Перетятько
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 150-161, 2012
222012
Особливості банківського кредитування аграрних товаровиробників в сучасних умовах
ВІ Аранчій
Вісник НБУ, 10-14, 2011
222011
Податковий менеджмент
ГВ Кравчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
20*2014
Інтегральні підходи до оцінювання економічної стійкості аграрних підприємств
ВІ Аранчій, МО Удовіченко
ВІ Аранчій, МО Удовіченко.[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www …, 2014
202014
Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь, АВ Войтюк
Економіка АПК, 49-55, 2013
192013
Формування фінансової стратегії підприємства та її значення у конкурентному ринковому середовищі
ПМ Макаренко, ВІ Аранчій, ОП Зоря, ЮП Лашко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип 1 (4), 2012
192012
Гроші та кредит: навч. посібник
ВІ Аранчій, ЛМ Бойко, ЛВ Черненко
Львів: Магнолія, 2010
192010
Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб
ВІ Арначій, ВД Чумак, ОЮ Смолянська, ЛВ Черненко
К.: ВД “Професіонал”, 2004.–240 с, 2004
182004
Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine
LA Nekrasenko, OV Prokopenko, VI Aranchiy
Актуальні проблеми економіки, 196-202, 2015
172015
The organizational fundamentals of innovation development management of agro-industrial enterprises
Y Ilona, R Yana
Economics, Management and Sustainability 2 (1), 60-66, 2017
142017
Податкове навантаження та методологічні основи його виміру
ВІ Аранчій, ТГ Мисник
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: серія економічні …, 2013
112013
Фінансовий менеджмент: навч. посібник
ВІ Аранчій, ОО Томілін, ЛО Дорогань-Писаренко
РВВ ПДАУ, 2021
92021
Стратегічні напрями інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на галузевому та господарському рівнях
ВІ Аранчій, ОП Зоря, ТТ Голбан
Причорноморські економічні студії, 33-38, 2019
82019
Теоретико-методологічні засади управління якістю продукції
ІА Маркіна, ІП Потапюк, ДО Мошенець
Економічний форум, 189-193, 2018
82018
Складові фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору
ВВ Мацьків
Сталий розвиток економіки, 276-281, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20