Підписатись
Нестеренко Галина Іванівна, H. Nesterenko; Г. Музикіна; G. Muzykina
Назва
Посилання
Посилання
Рік
An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic
T Butko, A Prokhorchenko, M Muzykin
Технологічний центр, 2016
302016
Assessment of cargo delivery quality using fuzzy set apparatus
H Kyrychenko, Y Statyvka, O Strelko, Y Berdnychenko, HI Nesterenko
SPC Научно-издательская корпорация, ОАЕ, 2018
212018
Роль системи освіти у становленні української політичної нації
Г Нестеренко
Філософія освіти, 177-186, 2006
172006
Formulation of the mathematical model for the planning system in the carriage of dangerous goods by rail
S Bibik, O Strelko, H Nesterenko, M Muzykin, A Kuzmenko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 985 (1), 012024, 2020
162020
Forecasting the estimated time of arrival for a cargo dispatch delivered by a freight train along a railway section
A Prokhorchenko, A Panchenko, L Parkhomenko, G Nesterenko, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 30-38, 2019
162019
Determining the rational motion intensity of train traffic flows on the railway corridors with account for balance of expenses on traction resources and cargo owners
T Butko, M Muzykin, A Prokhorchenko, H Nesterenko, H Prokhorchenko
Transport and Telecommunication Journal 20 (3), 215-228, 2019
142019
Optimal route selection when distributing the freight trainflow in the railway junction with the consideration of the level of the traffic capacity saturation
GI Nesterenko, YV Chibisov
Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2012
132012
Формування моделі оперативного управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами в підсистемі “технічна станція–прилегла дільниця” на базі нечіткої ситуаційної мережі
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, СІ Музикіна
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
122012
Удосконалення системи контейнерних перевезень на залізницях України
ПВ Бех
В. Лазаряна, 2006
122006
Дослідження розвитку системи транспортного обслуговування вантажовласників у транспортних вузлах
YV Nahornyi, AM Okrokov, HI Peresta
Science and Transport Progress, 58-62, 2011
112011
Скорочення простою вагонів на сортувальних станціях за рахунок підвищення ефективності їх роботи
ГІ Музикіна, ТВ Болвановська
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2007
112007
Use of cargo delivery process model for the assessment of logistics service quality
H Kyrychenko, HI Nesterenko, SI Avramenko, SL Lytvynenko, ...
SPC Научно-издательская корпорация, ОАЕ, 2018
102018
Визначення заходів, необхідних для підвищення провізної спроможності залізниць України
ГІ Музикина, ОО Мазуренко, ТВ Болвановська
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2009
102009
Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції
ГІ Музикіна, ТВ Болвановська, ЄМ Жорова
Вісник ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 198-201, 2008
102008
Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції
ГІ Музикіна, ТВ Болвановська, ЄМ Жорова
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2008
102008
Дослідження впливу розмірів руху на показники роботи залізничної мережі
ГІ Музикіна
Сб. трудов, 166, 2007
102007
Improvement of supervisory control of train movement by means of introduction of operational zones
HI Nesterenko, PV Bech, MI Muzykin, SI Avramenko
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2018
92018
Study of car traffic flow structure on arrival and departure at the marshalling yard X
GI Nesterenko, MI Muzykin, VL Horobets, SI Muzykina
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2016
92016
Дослідження пропускної спроможності сортувальної станції
СІ Музикіна, МІ Музикін, ГІ Нестеренко
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2016
92016
Ways to increase competitiveness of railway transport in modern conditions
PV Bech, GI Nesterenko, SI Muzykina, OV Lashkov, MI Muzykin
Science and Transport Progress, 25-39, 2015
92015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20