Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi (Праці Одеського політехнічного університету)
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi (Праці Одеського політехнічного університету)
Одеса, ОНПУ (Odessa, ONPU)
Verified email at ctc.opu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі = dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1967.8169
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету 1 (35), 251-255, 2011
91*2011
Modeling weakly structured project management systems = doi.org\10.15276/opu.3.42.2013.25
KV Kolesnikova
Proceedings of Odes. Polytechnic. Univ 3 (42), 127-131, 2013
78*2013
Markov model of risk in the life safety projects = doi.org\10.13140/RG.2.1.2095.8166
VD Gogunsky, YS Chernega, ES Rudenko
Праці Одеського політехнічного університету 2 (41), 271-276, 2013
58*2013
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів енергетичних спеціальностей
СВ Халайджі
Праці Одес. політехн. ун-та, 2006
472006
Модель эффектов коммуникаций для управления рекламними проектами = doi.org\10.13140/RG.2.1.1500.8724
АГ Оборская, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та.-Спецвыпуск, 31-34, 2005
472005
Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства
ЛО Волощук
Праці Одеського політехнічного університету, 329-334, 2011
462011
Методы оценки проектов и программ = doi.org\10.13140/RG.2.1.2080.2005
ТМ Олех, ЕВ Колесникова, АГ Оборская
Тр. Одес. политехн. ун-та 2 (39), 213-217, 2012
42*2012
Система стандартів підприємства для управління знаннями в проектно керованій організації = doi.org\10.13140/RG.2.1.2226.8881
ВО Вайсман, СО Величко, ВД Гогунський
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (35), 257-262, 2011
382011
Предварительная оценка качества обучающей выборки для нейронных сетей в задачах прогнозирования временных рядов
РА Крисилов, ВА Тарасенко
Тр. Одес. политехн. ун-та. 1 (13), 90-93, 2001
382001
Автоматизированная система контроля знаний
ТИ Тертышная, ЕВ Колесникова, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (13), 125-128, 2001
382001
The planar graphs closed cycles determination method
VA Vaysman, EV Kolesnikova, DV Lukianov
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (38), 222-226, 2012
372012
Определение необходимых и достаточных условий объективности оценки результатов тестирования
ТИ Коджа, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехи, ун–та : Спецвыпуск, 87-88, 2002
362002
Фрактальная размерность как мера трансформации серийной проектной деятельности в операционную
ЕВ Колесникова, ИИ Становская
Праці Одеського політехнічного університету, 2015. 2 (41), 2015
332015
Моделі, методи та механізми створення і функціонування проектно-керованої організації.
ВО Вайсман
тр. ОНПУ, 2009
322009
Управлінські інновації як головний чинник реструктуризації підприємств—суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
Г Плешу, СС Шаповал, ГС Фоменко
Труды Одесского политехнического университета, 193-198, 2009
312009
Пинг-понг протокол с трех-и четырехкубитными состояниями Гринбергера-Хорна-Цайлингера.
ЕВ Василиу, ЛН Василиу
Труды Одесского политехнического университета, 171-176, 2008
312008
A model of a power unit with VVER-1000 as an object of power control
MV Maksimov, KV Beglov, TA Tsiselskaya
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 99-106, 2012
282012
Поддержание функционирования энергетических систем на основе интеллектуального управления тепломассобменными процессами
ЕЕ Чайковская
Труды Одес. политехн. ун-та, 98-105, 2008
252008
Согласование графиков тепловой и электрической нагрузок для систем когенерации малой мощности
ГА Баласанян, АС Мазуренко
Промышленная теплотехника 27 (3), 32-39, 2005
242005
Сравнительный анализ моделей представления знаний в интеллектуальных системах
ВА Крисилов, СМ Побережник, РА Тарасенко
Тр. Одес. политехн. ун-та, 45-49, 1998
231998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20