Олександр Постельжук (Oleksandr Postel'zhuk)
Олександр Постельжук (Oleksandr Postel'zhuk)
кан. іст. наук., доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет
Verified email at rdgu.uar.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується: природа соціально економічних суперечностей і конфліктів у Другій Речі Посполитій. Монографія.
С Бунечко, М Гон, О Постельжук
Рівне : О. Зень, 2015
42015
Етнічна толерантність як один із критеріїв інтеграції України в європейський політичний простір
ММ Кондратюк, ОП Постельжук
Панорама політологічних студій.–2012.–Вип 8, 244-252, 2012
42012
Релігійна толерантність як засіб запобігання конфесійних протистоянь в Україні
ОП Постельжук, ММ Кондратюк
Панорама політологічних студій, 217-225, 2012
32012
Політика ідентичності як механізм впливу на систему державного управління у сфері національної безпеки
ОП Постельжук
Пріоритетні напрямки розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної …, 2020
2020
Evaluating the Effectiveness of Forming Enterprises Competitive Advantages
LHBO Irina Sidanich, Anna Zaplatynska, Oleksandr Postel'zhuk
Proceedings of the 36th International Business Information Management …, 2020
2020
Етимологія, класифікація та причини популярності націоналізму
ПОП Валюх Л. І.
Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої …, 2020
2020
Біхевіористські концепції експлікації влади
ПО Валюх Л.
Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина І …, 2020
2020
Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників
АЮ Якимчук, ОЛ Кардаш, ОП Постельжук, ОФ Якимчук
Економіка та держава, 25-32, 2020
2020
Оцінка показників соціальної безпеки України у контексті національної безпеки держави задля досягнення цілей сталого розвитку
АЮ Якимчук, ОЛ Кардаш, ОП Постельжук, ОФ Якимчук
Інвестиції: практика та досвід, 75-80, 2020
2020
Теорія цивілізації довкілля Ж. Дюманзед'є та розвиток шоу-політики в сучасній Україні
КО Николаивна, ПА Петрович
Політико-правова культура українського народу в контексті модерного …, 2019
2019
Глобальний фестиваль ООН зі сталого розвитку глобалокальної демократії
КОМ Постельжук О. П., Дячук О. А.
Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку …, 2018
2018
Политика устойчивого развития ООН: перспективы развития глоба-локальной демократии
КО Николаивна, ПА Петрович
Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі : зб …, 2018
2018
Діяльність УПЦ МП в Україні у час військової агресії Російської Федерації
Г Максим, ПО Петрович
Андріївський вісник: історико-богословський щорічний журнал Рівненської …, 2017
2017
Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918-1929 рр.). Монографія.
ОП Максим Гон
Рівне : О. Зень, 2017
2017
Декомунізація як засіб реанімації національної свідомості та патріотизму
ПО Петрович
Матеріали X Львівського соціологічного форуму "Змінність соціальних …, 2016
2016
Інституціоналізація та діяльність українських угодовських партій та організацій у Західній Україні в 1919-1939 рр. Монографія.
О Постельжук
Рівне : О. Зень, 2016
2016
Екстремізм УВО та ОУН як метод боротьби з українським опортунізмом в II Речі Посполитій
ПО Петрович
Слов'янський вісник: збірник наукових праць, 151-155, 2014
2014
Голодомор у системі координат політики пам’яті України часів президентства В. Ющенка
ОП Постельжук
Панорама політологічних студій, 182-189, 2014
2014
Конституційна реформа в Україні як фактор політичної відповідальності
ПО Петрович
Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація …, 2013
2013
Конфесійна панорама сучасної Дубенщини: філософсько-релігієзнавчий аспект
Б Ірина, П Олександр
Сакральна спадщина Дубенщини. Матеріали міжнародної наукової історико …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20