Боковець Ольга Ігорівна / Olha Bokovets / Olga Bokovets
Боковець Ольга Ігорівна / Olha Bokovets / Olga Bokovets
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Psychological Structure of Innovative Potential of a Personality
N Volainiuk, O Bokovets
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
42017
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» СТУДЕНАМИ «ІННОВАТОРАМИ» ТА «КОНСЕРВАТОРАМИ»
ОІ Боковець
ПСИХОЛОГІЯОБДАРОВАНОСТІ, 393, 2019
2019
Соціальна психологія
НЮ Волянюк, ГВ Ложкін, ОВ Винославська, ІО Блохіна, МО Кононець, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Життєстійкість як ресурсний стан актуалізації інноваційного потенціалу особистості
ОІ Боковець
Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі …, 2019
2019
Інноваційна активність особистості як предмет психологічного аналізу
ОІ Боковець
Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: сучасні …, 2018
2018
Компоненти освітнього простору як фактори розвитку інноваційного потенціалу студентів вищого технічного навчального закладу
ОІ Боковець
Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Всеукраїнської …, 2018
2018
Організаційно-психологічні фактори розвитку інноваційного потенціалу студента вищого технічного навчального закладу
ОІ Боковець
GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.), CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL …, 2018
2018
Внутрішні та зовнішні умови розвитку інноваційного потенціалу особистості
ОІ Боковець
International scientific-practical conference Forming of modern educational …, 2017
2017
Основні парадигмальні позиції дослідження структурної організації інноваційного потенціалу особистості
ОІ Боковець
Вісник післядипломної освіти. Серія "Соціальні та поведінкові науки", 20-33, 2017
2017
Інноваційна підготовка інженерів-новаторів
ОІ Боковець
Міжнародна науково-практичній конференції «Реформа освіти в Україні …, 2017
2017
Зовнішні та внутрішні фактори формування інноваційної особистості
ОІ Боковець
Актуальні проблеми психології і педагогіки: Збірник тез міжнародної науково …, 2017
2017
Категоризація поняття "інноваційний потенціал особистості"
ОІ Боковець
Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали …, 2016
2016
Психолого-педагогічні аспекти формування особистості майбутнього менеджера
ОІ Боковець
Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13