Людмила Вадимівна Гнаповська (L. Hnapovska)
Людмила Вадимівна Гнаповська (L. Hnapovska)
Сумський державний університет, завідувач кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лингвокогнитивные и лингвокультурологические характеристики английских антропонимов германского происхождения
ЛВ Гнаповская
221999
Лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні характеристики англійських антропонімів германського походження
ЛВ Гнаповська
ЛВ Гнаповська–К, 1999
181999
Національний тест з іноземної мови: ознаки і перспективи розробки
ОГ Квасова
Ленвіт, 2007
102007
Як готувати учнів до тестування умінь рецептивних видів мовлення
ОГ Квасова, ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская
Київський національний лінгвістичний університет, 2008
82008
Оцінювання вмінь читання: з досвіду пілотування тестових завдань у межах Проекту незалежного тестування з іноземних мов
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская, ОГ Квасова
Видавництво" Ленвіт", 2007
62007
Фреймовая репрезентация знаний в прототипической ситуации" Наречение ребенка именем"(на материале английских личных имен)
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповськая
Киевский государственный лингвистический университет, 1998
61998
Текст імені в тексті культури: антропонімічні етюди
ЛВ Гнаповська
Київський національний лінгвістичний університет, 2011
52011
Личное имя: новый ракурс исследования
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская
Видавничий центр Київського лінгвістичного університету, 1999
31999
Современное образование в эпоху глобализации: традиционная классика VS цифровые технологии
ВН Карпова, ЛВ Гнаповская
Іноземні мови, 41-50, 2016
22016
Концепт" Культура" в номінативному просторі" Кохання"
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская, МВ Дука
Редакційно-видавничий відділ Житомирського державного університету ім …, 2005
22005
Blended Education: Patterns of Implementation at Sumy State University
IV Liashenko, LV Hnapovska
Lumen Publishing, 2019
12019
Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання
СВ Дорда, СВ Дорда, ІВ Соколова, ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
12014
Имя-текст: Структура, семантика, культурологические импликации
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская
Киевский университет им. Б. Гринченка, 2012
12012
Что в имени твоем?(поэтика антропонимического композита)
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская
Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2012
12012
“ВОЙНА” И “МИР” В ИМЕНИ: ДИАЛОГ ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?
L Gnapovskaya
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series 1 …, 2012
12012
«Кохання» у «просторі» та «простір» у «коханні»: метафоричний діалог концептів
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская, МВ Дука
Чернівецький національний університет, 2009
12009
Языковая репрезентация концептуальной сферы" Культура" в семантике английских антропонимов германского происхождения
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, 2003
12003
Фрейм как структура представления знаний в антропонимической системе (на материале английских личных имен)
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская
Минский государственный лингвистический университет, 1998
11998
Социолингвистический аспект функционирования имени собственного (на материале английской антропонимиии)
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская
Тернопільський державний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка, 1998
11998
" Мова"-" Людина"-" Культура" в лінгвокультурологічній перспективі
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская, СВ Дорда, СВ Дорда
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20