Ярослав Стоцький Yaroslav Stotskyi
Ярослав Стоцький Yaroslav Stotskyi
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Держава і релігії в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1964 років
Я Стоцький
ФАДА, ЛТД, 2008
172008
Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946–1989 рр.)
Я Стоцький
Тернопіль: Підручники і посібники, 2003
142003
Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988-1998 рр.)
ЯВ Стоцький
Тернопіль: Астон, 1999
141999
Атеїстична пропаганда у контексті обмеження свободи совісті в західних областях України (1954–1959 рр.)
Я Стоцький
Інститут історії України НАН України, 2008
62008
Українська греко-католицька церква i релiгiйне становище Тернопiльщини (1946-1989)
Я Стоцький
52003
Історія України
АІ Мельник, І Дацків, В Рутар, Е Костишин, Я Папуга, Ш Валентина, ...
Навчальний посібник/Мельник АІ—К.: Центр учбової літератури, 2008
32008
Римо-католицька церква в Західних областях України під тиском влади в хрущовський період/Ярослав Васильович Стоцький
Я Стоцький
Схід, 2008
32008
Чин св. Василія Великого: від Берестейської унії до Добромильської реформи
ЯВ Стоцький
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2010
22010
СПРОБИ ТА ПРОЦЕС ВИХОДУ УГКЦ З ПІДПІЛЛЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕРЖАВНО ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН
ЯВ Стоцький
2
Діахронія відродження парафій УКГЦ в Західних областях України (1989-1991 рр.) (на прикладі Тернопільщини)
Я Стоцький
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Експансія РПЦ у західних областях України (1947-1953 рр.)
ЯВ Стоцький
Український історичний журнал, 137-146, 2008
12008
Доля чернецтва, духовенства і парохій УГКЦ у західних областях України у 1950–1953 рр.
Я Стоцький
Інститут історії України НАН України, 2008
12008
Фіаско пошуків компромісу Римо-і Греко-Католицьких Церков із більшовицькою владою
Я Стоцький
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2008
12008
Греко-католицька опозиція в 1946-1953 рр.(на прикладі Тернопільщини)
Я Стоцький
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 1 …, 2004
12004
РЕПРЕСИВНІ ДІЇ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ГАЛИЦЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ У 1940–1960 РОКАХ
Я Стоцький
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія/за заг. ред. ІС Зуляка …, 0
1
Методичні вказівки для практичних занять з курсу" Історія психології" для студентів спеціальності 053" Психологія" всіх форм навчання
ЯВ Стоцький
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
2019
Методичні вказівки для самостійних занять з курсу «Історія психології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання
ЯВ Стоцький
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
До історії Марійських дружин в світі та в Україні
О Мартиняк
Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2018
2018
Становлення і розвиток Марійських товариств (дружин) у структурі УГКЦ: минуле і сучасне
Я Стоцький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу" Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання
ЯВ Стоцький
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20