Людмила  Олександрівна Коновальська (Liudmyla Konovalska)
Людмила Олександрівна Коновальська (Liudmyla Konovalska)
Бердянський державний педагогічний університет (Berdyansk State Pedagogical University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін
ЛО Коновальська
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2011
72011
Основні напрямки модернізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти
ЛО Коновальська, СГ Кушнірюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Сенсовизначальні принципи фізичної культури в Новій українській школі
С Кушнірюк, Л Кравченко, Л Коновальська
БДПУ, 2019
2019
Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи у старшій школі
Л Коновальська
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2018
2018
Історичний екскурс становлення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи у період другої половини ХХ століття–початок ХХІ століття
ЛО Коновальська
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2018
2018
Сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі
ЛО Коновальська, СГ Кушнірюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі
ЛО Коновальська
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2017
2017
Зміст професійно орієнтованих дисциплін які сприяють формуванню методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
ЛО Коновальська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
2013
Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
ЛО Коновальська
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2013
2013
Педагогическое оценивание на основе компьютерного тестирования формирования методической компетентности будущих учителей физической культуры в процессе изучения профессионально …
Л Коновальська, С Писаренко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 66-71, 2012
2012
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
ЛО Коновальська, ІВ Писанець
ВІСНИК, 379, 2012
2012
Педагогічне оцінювання на основі комп’ютерного тестування формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення професійно орієнтованих …
Л Коновальська, С Писаренко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
2012
УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
ЛО Коновальська, МП Драгоманова
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 2009
2009
ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Л Коновальська, Я Шевченко
Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали V Міжнародної …, 0
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ЛО Коновальська
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки/уклад. АВ Цьось, СП Козіброцький.–Луцьк: Волин. нац. ун …
Л Коновальська, С Писаренко, Л Коновальская, С Писаренко
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
ЛО Коновальська
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17