Василь Олександрович Леонтьєв
Василь Олександрович Леонтьєв
Вінницький національний технічний універистет, факультет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модель та метод підвищення інформаційно-психологічної захищеності соціальної групи та суспільства від корупції в умовах України
АА Шиян, НВ Ляховченко, ВО Леонтьєв, ВВ Сінюгін
Сучасний захист інформації, 28-34, 2015
32015
Проблеми активного захисту інформації від витоку через віброакустичні канали
ВС Катаєв, АВ Грицак, ВО Леонтьєв, НВ Ляховченко
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 54-58, 2016
22016
Експериментальне дослідження проблем детектування закладних пристроїв засобами нелінійної локації
ВО Леонтьєв, НВ Ляховченко, ВВ Сінюгін, ІВ Скутельник, АВ Приймак
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 70–75-70–75, 2018
12018
Модель для розрахунку інтегральної характеристики стохастичного графа великого розміру
АА Шиян, ІВ Заступ, ВО Леонтьєв, НВ Ляховченко
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 91-95, 2016
2016
Симетрування неповнофазних режимів в розподільних електричних мережах
ЛВ О.
Вінниця:ВНТУ, 2009
2009
VBA-Excel-програма автоматизованого обчислення щорічного навчального навантаження кафедри та університету
ВО Леонтьєв, ВМ Михалевич, ВА Леонтьев
Науково-методична конференція" Впровадження нових інформаційних технологій …, 2007
2007
Інтерфейс" Користувач-комп'ютер"
ВП Майданюк, АМ Пєтух
Вінницький державний технічний університет, 1999
1999
Устройство для передачи электрической энергии трехфазным потребителям в сетях с изолированной нейтралью
ВАЛ В.С. Белоусов, Б.И. Мокин
SU Patent 1,030,911, 1983
1983
Симметрирование неполнофазных режимов в электрических сетях среднего напряжения
ЛВ Александрович
Винницкий политехнический институт, 1983
1983
Устройство для передачи электроэнергии при неполнофазной работе трехфазной линии электропередачи
ВАЛ В.С. Белоусов
SU Patent 600,660, 1978
1978
«ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧІВ» 08-15. БДР. 005.00. 069 ПЗ
АА Кукурудза, ВО Леонтьєв
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проекту з дисципліни—Електричні системи і мережі “для студентів електроенергетичних спеціальностей (заочного навчання)
ВО Леонтьєв
Сучасний захист інформації № 3, 2015
ВЛ Бурячок, ВА Козачок, ЛВ Бурячок, ПМ Складанний, АО Аносов, ...
САПР» Напрям підготовки 0902-«Інженерна механіка» Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 7.090203-«Металорізальні верстати та системи
ВО Леонтьєв
Робоча навчальна програма дисципліни Основи збирання, передавання та оброблювання інформації
ВР Вінницького, ВО Леонтьєв
Навчальна програма дисципліни
ВО Леонтьєв
Робоча навчальна програма дисципліни Системне програмування
ВО Леонтьєв
Робоча навчальна програма дисципліни
ВО Леонтьєв
Робоча навчальна програма дисципліни
УР Вінницького, ВО Леонтьєв
Мікропроцесорні системи
Р і СХВАЛЕНО, ВО Леонтьєв
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20