Oльга Гаврилюк
Oльга Гаврилюк
O.M.Beketov National University of Urban Economy
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особистісно зорієнтоване навчання: сутність, основи, технології: курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
АМ Фасоля, ОВ Гаврилюк
Рівне: Юлат 131, 2008
82008
Fluid regime and ore water of bitumo-hydrothermal mineral associations in the conditions of Western Donetsk graben
VG Suyarko, LV Ishchenko, OV Gavrilyuk
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2018
62018
Про джерела надходження та міграцію брому в підземних водах (на прикладі Дніпровсько–Донецького авлакогену)
ВГ Суярко, ОВ Гаврилюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2014
52014
Палеогидрогеохимические особенности накопления брома в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины
ОВ Гаврилюк
Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та …, 2015
32015
Механика грунтов, основания и фундаменты: учебник
ЛН Шутенко, АГ Рудь, ОВ Кичаева, АВ Самородов, ОВ Гаврилюк
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
32015
Основи геології конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 185–Нафтогазова інженерія та технології).
ОВ Гаврилюк
12019
Формирование гидрогеохимических аномалий брома в подземных водах юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины
ОВ Гаврилюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2014
12014
ПОШУКОВА ГЕОХІМІЯ
ВГ Суярко, ОВ Гаврилюк
ПОШУКОВА та ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ, 10, 2019
2019
Інженерна геологія (з основами геотехніки)
ВГ Суярко, ВМ Величко, ОВ Гаврилюк, ВВ Сухов, ОВ Нижник, ...
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2019
2019
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Випробування, експлуатація і ремонт електротехнічних пристроїв»
ІМ Коцур, ИМ Коцур, СО Лапкіна, СА Лапкина
Запорізький національний технічний університет, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ЙОДУ У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
ГО В.
Матеріали X наукової конференції молодих вчених та спеціалістів «Геологія і …, 2018
2018
FORMING OF HYDROGEOCHEMICAL ANOMALIES OF HALOGENS
H O. V.
MATERIAŁY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ „NOWOCZESNA …, 2018
2018
Использование пластовых вод нефтегазовых месторождений в качестве гидроминерального сырья на бром
ОВ Гаврилюк, ВГ Суярко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
2017
Використання пластових вод нафтогазових родовищ в якості гідромінеральної сировини на бром
ОВ Гаврилюк, ВГ Суярко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2017
2017
Механіка ґрунтів, основи та фундаменти: підручник.
ЛМ Шутенко, ОГ Рудь, ОВ Кічаєва, ОВ Самородов, ОВ Гаврилюк
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
2017
ПАЛЕОГІДРОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ БРОМА У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
ОВ Гаврилюк
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки …, 2015
2015
Изучение донных отложений при оценке состояния водных систем и контроле загрязнения
ОВ Гаврилюк, ИИ Тищенко
III Международная научно-практическая конференция" Современные тенденции и …, 2014
2014
Формування гідрогеохімічних аномалій брому у підземних водах Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини
ОВ Гаврилюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2014
2014
Конспект лекций по дисциплинам «Геология и геоморфология»,«Геология с основами геоморфологии и гидрогеологии»,«Геология и гидрогеология» для студентов всех форм обучения …
ОВ Гаврилюк
2013
ПОШУКОВА та ЕКОЛОГІЧНА ГЕОХІМІЯ
ГС Компанець, МС Ковальчук, ВГ Суярко, ОВ Гаврилюк, ...
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20