Тетяна Андросова, Татьяна Андросова, Tatyana Androsova
Тетяна Андросова, Татьяна Андросова, Tatyana Androsova
профессор международной экономики, Харьковский государственный университет питания и торговли
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Торгівля в ринковій економіці
ТВ Андросова
Харків: ХДУХТ, 2001
232001
Методика оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 189-197, 2012
142012
Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві
ТВ Андросова, ОА Круглова, ВО Козуб
Проблеми економіки, 194-201, 2014
112014
Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
ТВ Андросова, НО Власова, НВ Михайлова, ОА Круглова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
62010
Конкуренція як економічна категорія ринкового господарювання
ТВ Андросова, ОЮ Ляшенко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 17-26, 2011
32011
Міжнародний трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку економіки України
ТВ Андросова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2016
22016
Міжнародні організації: кредитно-модульний курс: навчально-методичний посібник
ТВ Андросова
Харків, 2013
22013
Європейська інтеграція: навч.-метод. посібник
ТВ Андросова
Т. В. Андросова, АВ Янчев, ВО Козуб. Х.: ХДУХТ, 2012
22012
Міжнародна інвестиційна ді яльність: Навч. посібник
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ОВ Кот
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ОВ Кот.—2013.—371 с, 2007
22007
Систематизация показателей мониторинга финансовых результатов на предприятии
ТВ Андросова, ВА Козуб, ЕА Круглова
Бизнес Информ, 2015
12015
Використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства
ТВ Андросова, АП Грінько, ПЛ Гринько
Бізнес Інформ, 240-244, 2014
12014
Система моніторингу фінансового результату підприємств роздрібної торгівлі
ТВ Андросова, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 216-223, 2011
12011
Стимулювання експорту вітчизняних виробників в умовах СОТ
ТВ Андросова, ТВ ШТАЛЬ, ОВ ЖЕРНОВА
Science, 16, 2009
12009
Редакційна колегія
ВВ СИЧЕНКО, МІ РОМАНЕНКО, МГ ВАТКОВСЬКА
2021
Формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб, ЛО Чернишова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 134-147, 2019
2019
Інновації як об’єкт маркетингового управління в міжнародному бізнесі
ТВ Андросова, ВО Козуб, ЛО Чернишова, ОВ Кот, ВА Козуб, ...
2018
Особливості формування системи соціальної відповідальності бізнесу на міжнародному ринку
ТВ Андросова, ВО Козуб, ЛО Чернишова, ОВ Кот
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 137-152, 2018
2018
Інформаційна модель моніторингу фінансових результатів підприємств–суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
ТВ Андросова, ВО Козуб, ВА Козуб
2017
Моніторинг розрахункової взаємодії підприємств з вітчизняними та іноземними бізнес-партнерами
ТВ Андросова, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ВО Козуб, ЛА Чернышова, ...
2017
БАЗОВИЙ МОНіТОРИНГ ФіНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТіВ ПіДПРИєМСТВ ТОРГіВЛі-СУБ’єКТіВ ЗОВНіШНЬОЕКОНОМіЧНОї ДіЯЛЬНОСТі
ТВ Андросова, ОА Круглова, ВО Козуб
Проблемы экономики, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20