Тетяна Андросова, Татьяна Андросова, Tatyana Androsova
Тетяна Андросова, Татьяна Андросова, Tatyana Androsova
профессор международной экономики, Харьковский государственный университет питания и торговли
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Торгівля в ринковій економіці
ТВ Андросова
Харків: ХДУХТ, 2001
282001
Методика оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2012
142012
Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві
ТВ Андросова, ОА Круглова, ВО Козуб
Проблеми економіки, 194-201, 2014
112014
Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
ТВ Андросова, НО Власова, НВ Михайлова, ОА Круглова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
82010
Міжнародні організації. Навчальний посібник
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2018
42018
Міжнародна інвестиційна ді яльність: Навч. посібник
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ОВ Кот
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ОВ Кот.—2013.—371 с, 2007
42007
Конкуренція як економічна категорія ринкового господарювання
ТВ Андросова, ОЮ Ляшенко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 17-26, 2011
32011
Міжнародний трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку економіки України
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2016
22016
Систематизация показателей мониторинга финансовых результатов на предприятии
ТВ Андросова, ВА Козуб, ЕА Круглова
Бизнес Информ, 2015
22015
Міжнародні організації: кредитно-модульний курс. Навч.-метод. посібник
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб, ЛЛ Носач
Харків: ХДУХТ, 2013
22013
Європейська інтеграція. Навч.-метод. посібник
ТВ Андросова, АВ Янчев, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2012
22012
Використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства
ТВ Андросова, АП Грінько, ПЛ Гринько
Бізнес Інформ, 240-244, 2014
12014
Система моніторингу фінансового результату підприємств роздрібної торгівлі
ТВ Андросова, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2011
12011
Стимулювання експорту вітчизняних виробників в умовах СОТ
ТВ Андросова, ТВ ШТАЛЬ, ОВ ЖЕРНОВА
Science, 16, 2009
12009
ПОВЕДІНКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАГЛЯДУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ
Т Андросова, О Кулініч
СЕКЦІЯ ІV. Обліково-аналітичні процедури та аудит розвитку підприємств, 74, 2021
2021
Редакційна колегія
ВВ Сиченко, МІ РОМАНЕНКО, МГ ВАТКОВСЬКА
2021
Економічні закони та управління інноваційним розвитком
Т Андросова, А Лабунець
Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального …, 2020
2020
Міжнародний бізнес. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
ТВ Андросова, ОА Кулініч, НМ Федоренко
Харків: ХДУХТ, 2020
2020
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ
ТВ Андросова
Посвідчення УкрІНТЕІ № 94 Затверджено до друку Вченою радою факультету …, 2020
2020
Програма атестаційного іспиту зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», для студентів денної та заочної форми …
ТВ Андросова, НГ Ушакова, ОВ Кот, ЛО Чернишова
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20