Курінь Ксенія Олександрівна, Курень Ксения Александровна,Kseniya Kurin
Курінь Ксенія Олександрівна, Курень Ксения Александровна,Kseniya Kurin
Національний авіаційний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЗАДАЧАХ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
ОК Юдін, КО Курінь, ОІ Варченко
Наукоємні технології 13 (1), 64-69, 2012
42012
Метод кодування двійкових послідовностей за кількістю бітових переходів/КО Курінь, МГ Луцький, ОК Юдін
ОК Юдін
Наукоємні технології.—К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк, 16, 2012
42012
Розробка сучасних стандартів стиснення відеоданих
ОК Юдін, КО Курінь
Захист інформації 12 (3 (48)), 2010
42010
Дослідження взаємного впливу процедур шифрування та стиснення інформаційного повідомлення
О Юдін, К Курінь
Наукоємні технології 6 (2), 64-68, 2010
32010
Інваріантно-просторовий метод кодування двійкових послідовностей
ОК Юдін, КО Курінь, РВ Зюбіна
Наукоємні технології, 446-454, 2014
12014
Методи структурного кодування даних в задачах стеганографії
КО Курінь, ОК Юдін
Наукоємні технології, 80-85, 2012
1*2012
Кодер стиску зображень на базі двоознакового структурного кодування
МГ Луцький, ОК Юдін, КО Курінь
Наукоємні технології 3 (3), 78-82, 2009
12009
Технологія стиснення на базі методу кодування двійкових послідовностей за кількістю бітових переходів
МБ Гумен, ОК Юдін, КО Курінь
Захист інформації 14 (4 (57)), 12-18, 0
1
Методика оцінки ефективності технології стиснення зображень на базі методу інваріантно-просторового кодування за швидкодією
ОК Юдін, КО Курінь, РВ Зюбіна
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 2014
2014
Алгоритм відновлення зображень на базі інваріантних методів структурного кодування
ОК Юдін, КО Курінь
«Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2013)», 78, 2013
2013
Технология сжатия на базе метода кодирования двоичных последовательностей по количеству битовых переходов
МБ Гумен, ОК Юдін, КО Курінь
Захист iнформацii 14 (4), 12-18, 2012
2012
Метод структурного кодування двійкових послідовностей
ОК Юдін, КО Курінь
Nauka bez Granic – 2012, 63-66, 2012
2012
Структурні методи кодування в технологіях стиснення зображень
ОК Юдін, КО Курінь
Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії, 217, 2012
2012
A method of coding of binary sequences based on the amount of bit changes
МБ Гумен, КО Курінь
«Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 1.7 …, 2012
2012
Technology of compression of images is on base of method of coding of binary sequences due to the amount of bit changes
МГ Луцький, КО Курінь
«Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 1.7.1 …, 2012
2012
Використання структурного кодування в задачах стеганографічного приховування інформації
ОК Юдін, КО Курінь
Світ інформації та телекомунікацій-2012, 138, 2012
2012
Оцінка впливу аналітичних перетворень на статистичні характеристики зображень
ОК Юдін, КО Курінь
«Безпека інформаційних технологій» (ITS-2012), 42, 2012
2012
Методи контролю цілісності даних на базі структурного кодування
ОК Юдін, КО Курінь, БВ Олександрівна
«Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» (PIRAT …, 2012
2012
Method of structural coding of binary sequences
КО Курінь, ОК Юдін
Nauka i Studia, 36-41, 2012
2012
Методи комбінування процедур стиснення та шифрування інформаційних потоків даних
ОК Юдін, КО Курінь
Dny Vĕdy–2011, 20-25, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20