Follow
Подоба Борис Євгенович Podoba Borys
Подоба Борис Євгенович Podoba Borys
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
Verified email at online.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Перспективи розвитку української чорно-рябої молочної породи
М Єфіменко, Б Подоба, Р Батушка
Тваринництво України, 10-14, 2014
47*2014
Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве
МВ Зубец, ВП Буркат, ЮФ Мельник
391997
Стратегія розвитку м’ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки
МВ Зубець, ВП Буркат, ІВ Гузєв
342005
Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин : до 75-річчя створення Української академії аграрних наук
МВ Зубець, ВП Буркат, ЮФ Мельник
УААН, Ін-т розведення і генетики тварин, 2007
332007
Анализ 30 микросареллитных маркеров у шести локальных популяций крупного рогатого скота
ТЮ Киселева, БЕ Подоба, ЕЕ Заблудовский, ...
С.-х. биология, 20–24, 2010
312010
Неравновесие по сцеплению микросателитных локусов у шести локальных популяций крупного рогатого скота
ТЮ Киселева, J Kantanen, НИ Воробьев, БЕ Подоба, ВП Терлецкий
Генетика 50 (4), 464–473, 2014
30*2014
Розведення тварин за лiнiями: генезис понять i методiв та сучасний селекцiйний контекст
ВП Буркат, ЮП Полупан
252004
Selektsiini, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennia i zberezhennia henofondu porid silskohospodarskykh tvaryn – Breeding, genetic and biotechnological methods …
MV Hladii, MI Bashchenko, YP Polupan, SI Kovtun, IS Borodai, ...
http://iabg.org.ua/images/poltava_2018.pdf, 2018
192018
Генетична експертиза у скотарстві
БЄ Подоба, ВС Качура, МВ Дідик
К.: Урожай, 1991
191991
Система подбора при сохранении серого украинского скота
ФФ Эйснер, БЕ Подоба, ОП Дасюк
Генетическая теория отбора, подбора и методов разведения животных, 69-75, 1976
181976
Применение генетических маркеров при ведении селекционной работы в заводском стаде крупного рогатого скота
БЕ Подоба
Цитология и генетика 26 (5), 41-48, 1992
151992
Проблемы породообразовательного процесса в животноводстве
МЯ Ефименко, БЕ Подоба, РА Стоянов
Вісн. аграр. науки, 26–30, 1999
141999
За новітніми методами селекції
М Єфіменко, Б Подоба, Г Коваленко
Тваринництво України, 18-22, 2007
132007
Наукові і прикладні аспекти генетичного моніторингу у тваринництві
ВП Буркат, МЯ Єфіменко, БЄ Подоба, ВВ Дзіцюк
Вісн. аграр. науки, 32–40, 2003
132003
Генетико-селекційний моніторинг у мясному скотарстві
МВ Зубець, ВП Буркат, ЮФ Мельник, ГТ Шкурин, МЯ Єфіменко, ...
К.: Аграрна наука, 2000
132000
Повышение эффективности селекции крупного рогатого скота
ВЕ Недава, ВП Буркат, ВИ Власов, БЕ Подоба
Киев: изд-во «Урожай, 144-166, 1985
131985
Програма селекції української червоної молочної породи великої рогатої породи на 2003–2012 роки
ДМ Микитюк, АМ Литовченко, ВП Буркат
М-во аграр. політики України, УААН, Держ. наук.-вироб. концерн «Селекція», 2004
122004
Використання поліморфізму еритроцитарних антигенів для оцінки племінних ресурсів, підвищення генетичного потенціалу і збереження генофонду великої рогатої худоби
БЄ Подоба
Інститут розведення і генетики тварин УААН.—с. Чубинське, Киівська обл, 1997
121997
Генетико-селекційний моніторинг у молочному скотарстві
МВ Зубець, ВП Буркат, МЯ Єфіменко
УААН, Ін-т розведення і генетики тварин, 1999
111999
Генетические проблемы селекции крупного рогатого скота
ФФ Эйснер, ВИ Власов, БЕ Подоба
Вестн. с.-х. науки, 73–81, 1985
111985
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20