Татьяна Белова
Татьяна Белова
доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Математическая модель оптимизации производственной программы для фермерского хозяйства
Т Белова
Достижение науки и техники в АПК, 41-43, 1998
91998
Экономико-математическая оценка различных форм хозяйствования в молочном скотоводстве
Т Белова, Н Барсукова
АПК: Экономика и управление, 61-67, 1995
91995
Экономико-математическая оценка земли
Т Белова
АПК: экономика, управление., 62, 1998
71998
Ідентифікація ключових компетенцій підприємства [Електронний ресурс]
ВВ Захарченко, ТГ Бєлова
Режим доступу: http://dspace. nuft. edu. ua/jspui/bitstream/123456789/3042/3 …, 0
7
Практичні аспекти застосування матриці Бостонської консультативної групи
ОФ Крайнюченко, ТГ Белова, TB Гаврилова
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 150-154, 2012
52012
Потенціал сучасних видів маркетингу та його розвиток
ТГ Бєлова, ОФ Крайнюченко
Формування ринкових відносин в Україні, 78-82, 2016
32016
Формування пріоритетів розвитку підприємства на основі форсайтингу
ТГ Бєлова, ТВ Гаврилова
32015
Сенсорний маркетинг: сутність, функції, різновиди
ТГ Бєлова, ВА Соломоненко
32014
Анализ и оценка конкурентной среды предприятия
ТГ Белова, СБ Розумей, ТГ Бєлова, СБ Розумей
32014
Можливості використання SWOT-аналізу для розроблення стратегії підприємства
ТГ Бєлова, НП Скригун
32007
Оцінювання можливостей підприємства щодо утримання споживачів
ТГ Бєлова, ОФ Крайнюченко, ТВ Гаврилова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Маркетингове забезпечення економічної безпеки промислового підприємства
ТГ Бєлова
22014
Конкурентні позиції підприємства на ринку: проблеми визначення та оцінювання
ТГ Бєлова, ОФ Крайнюченко, НО Єрошина
Формування ринкових відносин в Україні, 101-105, 2013
22013
Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності
ТГ Бєлова, АО Крижко
Формування ринкових відносин в Україні, 112-115, 2012
22012
Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку
ТГ Бєлова, ТВ Синебок
Формування ринкових відносин в Україні, 128-131, 2012
22012
Теоретические основы формирования сбалансированного портфеля товаров предприятия
ОФ Крайнюченко, ЕВ Безпалько, ТГ Белова
Альманах современной науки и образования, 89-91, 2014
12014
Ідентифікація ключових компетенцій підприємства
ВВ Захарченко, ТГ Бєлова
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 21-24, 2009
12009
Обгрунтування стратегічних орієнтирів діяльності підприємства
ТГ Бєлова, ОВ Безпалько
12008
Формування ключових компетенцій компанії ринкової орієнтації
ТГ Бєлова
12007
Організація та планування діяльності підприємств
ЛГ Цимбалюк, НВ Воїнова, ВК Костюк, ВГ Цишевский, ПО Кошелюк, ...
12005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20