Viktoria Pidkopai (Підкопай Вікторія Миколаївна)
Viktoria Pidkopai (Підкопай Вікторія Миколаївна)
НТУ "ХПІ" кафедра Теплотехніки та енергоефективних технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Обґрунтування варіантів реконструкції системи теплопостачання житлового масиву з використанням математичного моделювання теплових втрат при транспортуванні теплоносія
АМ Ганжа, НА Марченко, ВМ Підкопай
НТУ" ХПІ", 2013
62013
Выбор рациональных параметров отпуска теплоты от источника системы теплоснабжения
АН Ганжа, ВН Подкопай
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
32013
Моделювання процесів передачі теплоти від котельні до житлового масиву на основі гідравлічних розрахунків складної теплової мережі
АМ Ганжа, НА Марченко, ВМ Підкопай, ЕМ Нємцев
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Гідравлічні машини …, 2017
12017
Анализ эффективности теплообменников-утилизаторов теплоты энерготехнологических комплексов и агрегатов
АН Ганжа, ЕН Заец, ВН Подкопай, НА Марченко
НТУ" ХПИ", 2016
12016
Анализ эффективности теплонасосной системы утилизации теплоты от компрессорной установки с учетом взаимного влияния эксплуатационных характеристик оборудования
АН Ганжа, ЭГ Братута, ОВ Круглякова, ВН Подкопай, ВВ Чубарова
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
12013
Комплексний аналіз систем теплопостачання на всіх етапах від джерела до споживача
АМ Ганжа, ВМ Підкопай, ІМ Темченко
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Раціональні параметри теплоносія від джерела у системі теплопостачання з урахуванням фактичних характеристик обладнання
AM Hanzha, VM Pidkopai, EM Niemtsev
Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія», 76-81, 2017
2017
Моделирование теплового состояния и экспертная оценка тепловых потерь трубопроводами теплотрасс с учетом фактического состояния их изоляции
ПВН Ганжа А. Н.
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит., 2015
2015
Математичне моделювання і ідентифікація фактичних теплових втрат через пошкоджену ізоляцію трубопроводів теплотрас
ВМ Підкопай, АМ Ганжа, НА Марченко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2014
2014
Математическое моделирование и идентификация фактических тепловых потерь через поврежденную изоляцию трубопроводов теплотрасс
ВН Подкопай, АН Ганжа, НА Марченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Енергетичні та …, 2014
2014
Визначення надійності теплопостачання житлового масиву на основі системного математичного моделювання теплогідравлічних процесів
АМ Ганжа, НА Марченко, ВМ Підкопай
НТУ" ХПІ", 2013
2013
Визначення впливу фактичного стану ізоляційного матеріалу трубопроводів теплотрас на теплові втрати
ПВМ Ганжа А. М., Марченко Н. А.
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 2013
2013
Обґрунтування варіантів реконструкції системи теплопостачання житлового масиву з використанням математичного моделювання теплових втрат при транспортуванні теплоносія
ПВМ Ганжа А. М., Марченко Н. А
Вісник НТУ "ХПІ". Тем. вип. "Енергетичні і теплотехнічні процеси і устаткування, 2013
2013
Анализ эффективности системы утилизации и отпуска теплоты от воздухоохладителя компрессорной установки с учетом эксплуатационных характеристик оборудования
АН Ганжа, НА Марченко, ВН Подкопай
НТУ" ХПИ", 2012
2012
Совершенствование поверхностного теплообменного оборудования объектов энергетики, промышленности и коммунально-бытовой сферы
АН Ганжа, НА Марченко, ВН Подкопай
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
2011
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
АН Ганжа, ВН Подкопай, ЕГ Алексеева, АВ Галушка
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16