Follow
Науковий журнал "Соціальна економіка"
Науковий журнал "Соціальна економіка"
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності
АМ Колот
Соціальна економіка, 76-83, 2014
722014
Ценностная конкурентоспособность как новая стадия международной конкуренции
ГВ Задорожный, АО Москвина
Социальная экономика, 106-134, 2010
282010
Неоэкономика как интеллектономика (о цивилизации одухотворенного интеллекта)
ГВ Задорожный, ОВ Бервено
Социальная экономика, 26, 2001
232001
Соціальне партнество як інститут формування консолідованої соціальної відповідальності: теоретичні засади
АМ Колот
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2013
21*2013
Диференціація методів управління кадровим потенціалом підприємства
V Smachylo, V Khalina
Соціальна економіка, 222-232, 2018
192018
Роль соціального підприємництва у забезпеченні сталого розвитку України
MV Volkova, VS Shevchenko
Соціальна економіка 51 (1), 25-29, 2016
18*2016
Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України
ВБ Родченко, ЮІ Прус
Соціальна економіка, 59-68, 2016
182016
Ноосферизм и вернадскианская революция: к модели выхода человечества из эколого-капиталистического тупика Истории
АИ Субетто
Соціальна економіка, 10-28, 2004
18*2004
Социальная экономика как научная область постнеклассического экономического знания
ГВ Задорожный, ЯЮ Радченко
Социальная экономика, 26-41, 2003
172003
Формування кадрової політики як запоруки ефективної економічної безпеки підприємства
ВВ Дикань, МВ Гладух
Соціальна економіка, 88-92, 2017
162017
Личностный архетип свобода-ответственность как истинное основание хозяйства и исток спасения человечества в XXI веке
ГВ Задорожный, ОГ Колинько
Социальная экономика, 7-26, 2013
152013
Стратегія диверсифікації: вибір моменту старту
ЄІ Богуславський, ЮС Шибалкіна
Социальная экономика, 182-187, 2009
152009
Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах
МЛ Швайко
Соціальна економіка, 82-86, 2016
142016
Об экономическом научном и универсумном знании
ВН Тарасевич
Социальная экономика, 25-34, 2010
132010
Способ формирования доходов: исследование эволюции
КГ Губин
Социальная экономика, 169-174, 2006
132006
Уровень и качество жизни: теоретический анализ, состояние и факторы в Украине
М Ким, О Комаренко
Соціальна економіка 49 (1), 2015
122015
Світовий досвід регулювання фінансового сектору в контексті координації монетарної та фіскальної політики
СВ Науменкова, БВ Приходько
Социальная экономика, 131-142, 2013
122013
О нравственной константе антропного принципа и государстве гармонии как насущном проекте спасения-служения-возрождения украинской нации
ГВ Задорожный
Социальная экономика, 83-100, 2011
122011
Сутність соціального капіталу індивіда з позицій неоінституціональної та неокласичної економіки
СІ Архієреєв, МВ Шипілова
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2010
122010
Мировой экономический кризис как начало исторического краха глобальной капиталистической системы и перехода человечества к ноосферному социализму
АИ Субетто
Социальная экономика, 34-54, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20