Софія Кравцова
Софія Кравцова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in KharkivO.M.Beketov National University of Urban
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості податкових систем країн ЄС
КС В.
Міжнародна науково-практична конференція «Методичні підходи до формування …, 2019
2019
Проблеми адміністрування ПДВ для підприємств в Україні
КС В.
II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до ефективного …, 2019
2019
Шляхи вирішення проблемних питань з податку додану вартість
КС В.
// Міжнародна науково-практична конференція «Методичні підходи до формування …, 2019
2019
Методичні рекомендації до проведення технологічної практики та написання звіту (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування).
КС В.
ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019
2019
Методичні рекомендації до проведення комплексного тренінгу на підприємстві та написання звіту (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – Облік і …
КС В.
ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019
2019
Методичні вказівки та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 3 та 4 курсів денної та …
СВ Карпушенко, М.Ю. та Кравцова
https://eprints.kname.edu.ua/46285/, 2017
2017
дистанційний курс комплекний тренінг на підприємстві
КС В.
https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2253, 2015
2015
Дистанційний курсТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
КС В.
https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1740, 2015
2015
дистанційний курс з дисципліни"Фінансовий облік-2" для студентів 3 курсу денної,4 курсу заочної форми
ГНІКС В.
https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=948, 2015
2015
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік …
СВ Кизилова, Л.О. та Кравцова
ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2014
2014
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік” (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і …
ВОЄКС В.
2010
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ВИ Торкатюк, ТВ Митина, СФ Кравцова
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12