Людмила Василівна Колісник
Людмила Василівна Колісник
викладач кафедри спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технології активного та інтерактивного навчання на заняттях з основ педагогічної майстерності
Л Колісник
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2017
72017
Технології інтерактивного навчання на заняттях з педагогіки: методичний посібник
ЛВ Колісник
ВПЦ" Візаві", 2011
22011
Формування здоров'язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід
ЛД Бегас, ІІ Демченко, ВА Білан, ІВ Бабій, ЛВ Колісник, НА П'ясецька, ...
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки
ІВ Бабій, ІА Малишевська, ТП Дичок, НП Голуб, ЛД Бегас, ВА Білан, ...
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ
М Хекало, ЛВ Колісник
ББК 74.200. 523я431 Г 91, 249, 2015
2015
Органцізація проведення педагогічної практики майбутніх фахівців спеціальної освіти
ЛВ Колісник
ВПЦ" Візаві", 0
Педагогічна майстерність
ЛВ Колісник
ВПЦ" Візаві", 0
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ЛВ Колісник
ВЦП" Візаві", 0
Формування здоров'язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід
ЛВ Колісник, НА П'ясецька, ЛД Бегас, НП Голуб, ІІ Демченко, ВМ Голуб
ВПЦ" Візаві", 0
Педагогічна культура як специфічний прояв загальної культури в умовах освітнього процесу
ЛВ Колісник
ВЦП" Візаві", 0
Особливості використання інноваційних технологій у роботі з дітьми, які мають розлади аутистичного спектру
ЛВ Колісник
ВЦП" Візаві", 0
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
ЛВ Колісник
ВПЦ" Візаві", 0
Задоволення потреби вихованця в особистій безпеці-одна з умов розвитку особистості з особливими освітніми потребами
ЛВ Колісник
ВПЦ" Візаві", 0
Формування особистості дитини методом ігрових ситуацій
ЛВ Колісник
ВЦП" Візаві", 0
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА
ЛВ Колісник
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА-ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОЇ ШКОЛИ
ЛВ Колісник
ТОВ «ТВОРИ», 0
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛВ Колісник
ПП Жовтий, 0
Педагогічна майстерність: методичний комплекс організації вивчення навчальної дисципліни
ЛВ Колісник
ВПЦ" Візаві", 0
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ
ОО Авраменко, ЛД Бегас, СМ Гаврилюк, ОВ Поліщук, ТП Дичок, ...
ВПЦ"" Візаві", 0
Розвиток критичного мислення та активної творчості студентів на основі впровадження інтерактивного навчання на заняттях з основ педагогічної майстерності
Л Колісник
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20