Тетяна Григоренко
Тетяна Григоренко
Інститут рибного господарства НААН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене if.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови
ТВ Григоренко
312005
Живлення та ріст цьоголіток коропа при направленому формуванні природної кормової бази
СА Коба, ТВ Григоренко, СА Кражан
Рибогосподарська наука України, 38, 2013
92013
Использование нетрадиционных органических удобрений для повышения естественной кормовой базы выростных прудов
СА Кражан, МИ Хижняк, ТВ Григоренко, НИ Цонь
Вопросы рыбного хозяйства Беларуси: Сб. научных трудов, 110-111, 2008
72008
Basics of Aquaculture and Hydrobiotechnology
MS Olena Fedonenko, Oleh Marenkov, Tetiana Sharamok, Natalia Kolesnik ...
World Scientific News 88 (1), 1-57, 2017
6*2017
Стимулювання розвитку природної кормової бази вирощувальних ставів різними органічними добривами та використання її цьоголітками коропа
СА Кражан, ІІ Грициняк, СА Коба, ТВ Григоренко
Рибогосподарська наука України, 68-77, 2009
52009
Оценка экологического состояния рыбоводных прудов по фитопланктону
ИИ Грициняк, ТВ Григоренко, АН Базаева, НП Чужма
Рибогосподарська наука України, 13-21, 2014
42014
Гідрохімічний режим та природна кормова база вирощувальних ставів при застосуванні відходів пивоварного виробництва
СА Кражан, ТВ Григоренко, ОМ Колос, СА Коба
Рибогосподарська наука України, 20-27, 2009
32009
Нетрадиційні органічні добрива у формуванні природної кормової бази та рибопродуктивності вирощувальних ставів
СА Кражан
Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту, 43, 2010
22010
ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫРОСТНЫХ ПРУДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ" ФОСФОБАКТЕРИН"
ТВ Григоренко, НН Савенко, АН Базаева, НП Чужма, ЕН Колос, ...
Рибогосподарська наука України, 50-64, 2017
12017
Вплив різних добрив на формування гідрохімічного режиму вирощувальних ставів
ТВ Григоренко, ОМ Колос, НМ Савенко, НГ Михайленко
Рибогосподарська наука України, 22-31, 2016
12016
Стимулювання природної кормової бази при підрощуванні личинок коропа
НМ Москаленко, ТВ Григоренко, АМ Базаєва, НГ Михайленко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2015
12015
Выращивание сеголеток карпа при направленном формировании естественной кормовой базы
ТВ Григоренко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Питание и рост сеголеток карпа при направленном формировании естественной кормовой базы
СА Коба, ТВ Григоренко, СА Кражан
Рибогосподарська наука України, 38-44, 2013
12013
Определение экологического состояния прудов комплексного использования при их эксплуатации в режиме многолетнего водопользования
ВА Коваленко, СА Кражан, АМ Базаева, ТВ Григоренко, ОВ Коваленко
Рибогосподарська наука України, 51-56, 2010
12010
Видовое разнообразие и количественное развитие зообентоса в выростных прудах при удобрении их разными органическими удобрениями
ТВ Григоренко, ОБ Васильковская, СА Кражан
Рибогосподарська наука України, 32-38, 2009
12009
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТВ Григоренко
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 97 (4), 55-66, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Т Григоренко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 120-127, 2020
2020
САМОРОЗВИТОК СТУДЕНТІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ПОГЛЯДУ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Т Григоренко, М Захаревич
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 185-192, 2020
2020
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
Т Григоренко, М Захаревич
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 25-32, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В УМОВАХ ОСВІТНЬО-КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗВО
Т Григоренко
Редакційна колегія, 130, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20