Follow
Tetiana Vodotyka
Title
Cited by
Cited by
Year
Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари
Т Водотика
9*2018
Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст.
ТС Водотика
Проблеми історії України XIX-початку XX ст., 14-25, 2013
72013
Sotsial'na tsina ta sotsial'na vidpovidal'nist': pidpryiemnyts' ka blahodiinist'u druhii polovyni XIX st
T Vodotyka
Problemy istorii Ukrainy XIX–pochatku XX st 1, 14-24, 2013
62013
Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р.
ТС Водотика
Український історичний журнал, 124-142, 2013
62013
Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики
Т Водотика
Регіональна історія України, 101-114, 2012
62012
Фабрична інспекція в документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ТС Водотика
Архіви України, 167-175, 2014
52014
Підприємництво в Україні
ТС Водотика
Енциклопедія історії України: у 10, 246, 0
5
Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Т Водотика
42018
Почесне громадянство міст підросійської України у другій половині ХІХ ст.: стратегії вдячності та лояльності
Т Водотика, С Водотика
Ukrainian Historical Journal/Ukraïnsʹkij Ìstoričnij Žurnal, 2019
32019
Battles for history.‘Combats Pour l’histoire’as the elements of Russian information warfare. Ukrainian case
Y Mahda, T Vodotyka
The Russian Federation in Global Knowledge Warfare: Influence Operations in …, 2021
22021
Історії успіху: видатні українські бізнесмени XIX ст
Т Водотика
Folio, 2020
22020
Урбаністичне середовище та підприємництво: парадигми співіснування та взаємодії в підросійській Україні в добу імперських модернізаційних перетворень
Т Водотика
Регіональна історія України, 2018
22018
Модернізаційні та урбанізаційні процеси на Півдні України (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
Т Водотика
Регіональна історія України, 2016
22016
Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
Т Водотика
Регіональна історія України, 263, 2015
22015
Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
Т Водотика
Регіональна історія України, 155-168, 2014
22014
Decommunization: The Process Matters, Not Only The Result
T Vodotyka
City: History, Culture, Society, 101-111, 2017
12017
Люди в мономістах Донбасу: комірці та роби
Т Водотика, К Кузіна
Регіональна історія України, 2017
12017
Ігри відображень. Якою бачить Україну світ
Т Водотика, Є Магда
1*2016
Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал
ТС Водотика, ІВ Іваницький
Архіви України, 104-111, 2014
12014
Особливості Голодомору 1932-1933 рр. на Херсонщині
Т Водотика
Інститут історії України НАН України, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20