Олена Литовченко
Олена Литовченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств
ОВ Ареф’єва, ОЮ Литовченко
Актуальні проблеми економіки, 95-100, 2008
562008
Фінансова безпека підприємства: навчальний посібник
ТБ Кузенко, ЛС Мартюшева, ОВ Грачов, ОЮ Литовченко
Вид. ХНЕУ, 2010
272010
Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства
ЛОЮ Макуха С.А
Вісник економіки транспорту і промисловості, С.134 - 136, 2010
21*2010
Управління фінансовою безпекою підприємства: методичний аспект
ЛОЮ Кузенко, Тетяна Борисівна, Сабліна Наталія Вікторівна
Вісник економіки транспорту і промисловості. Х.:УкрДАЗТ. – 2010. - №29. – С …, 2010
16*2010
Фінансова безпека підприємств. Конспект лекцій
ЛС Мартюшева, ТБ Кузенко, ОЮ Литовченко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
142008
Формування кадрової безпеки підприємств АПК
ОЮ Литовченко
ОЮ Литовченко: автореферат дис. канд. екон. наук., Київ, 2010
132010
Удосконалення процесу управління витратами підприємств за допомогою інструментів структурно-функціонального моделювання
ОЮ Литовченко, ІП Сиротина
Вісник економіки транспорту і промисловості, 162-165, 2011
122011
Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством
ОЮ Литовченко
Бізнес Інформ, 308-312, 2012
82012
Теоретико-методичне підґрунтя до управління фінансовою безпекою банку
ОЮ Литовченко
Режим доступу: www. rusnauka. com, 0
7
Фактори впливу на ліквідність банку
ОЮ Литовченко, ОС Хомяченко
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/20_NPRT_2015/Economics/1_196813 …, 2018
52018
Підхід до управління розвитком машинобудівного підприємства з використанням моделі стратегічних карт
ОЮ Литовченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
52012
Теоретические аспекты определения сущности дебиторской задолженности предприятия
ЕЮ Литовченко, СН Коцур
Бізнес Інформ, 104-106, 2011
52011
Ринок декоративних рослин України в умовах сучасної економічної кризи
В Єжов, О Литовченко
Вісник аграрної науки 94 (12), 20-24, 2016
22016
Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю підприємства
ОЮ Литовченко, АЮ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 175-178, 2014
22014
Методические подходы к комплексной оценке финансовой устойчивости предприятий электронной отрасли
ЕЮ Литовченко, ВA Головко
Бизнес информ, 102-104, 2012
22012
Концептуальні основи механізму антикризового фінансового управління підприємством
ОЮ Литовченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Теоретичний базис управління фінансовою стійкістю банку [Електронний ресурс]
ОЮ Литовченко
Серія «Економіка».–2012.– Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 0
2
Підходи до ідентифікації та оцінки фінансових ризиків підприємства
ОЮ Литовченко
Економіка та управління підприємствами, 398-404, 2018
12018
Удосконалення моделі факторів впливу на композиційне оформлення видання
ВМ Сеньківський, ІВ Піх, АВ Кудряшова, ОВ Литовченко
Поліграфія і видавнича справа, 20–27-20–27, 2016
12016
Structural and functional modeling of the process management of financial stability of the enterprise
OU Lytovchenko, AU Kalinichenko
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20