Олена Литовченко
Олена Литовченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств
ОВ Ареф’єва, ОЮ Литовченко
Актуальні проблеми економіки, 95-100, 2008
462008
Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства
ЛОЮ Макуха С.А
Вісник економіки транспорту і промисловості, С.134 - 136, 2010
18*2010
Управління фінансовою безпекою підприємства: методичний аспект
ЛОЮ Кузенко, Тетяна Борисівна, Сабліна Наталія Вікторівна
Вісник економіки транспорту і промисловості. Х.:УкрДАЗТ. – 2010. - №29. – С …, 2010
14*2010
Формування кадрової безпеки підприємств АПК
ОЮ Литовченко
ОЮ Литовченко: автореферат дис. канд. екон. наук., Київ, 2010
102010
Фінансова безпека підприємства: навч. посіб
ТБ Кузенко, ЛС Мартюшева, ОВ Грачов, ОЮ Литовченко
Кузенко ТБ, Мартюшева ЛС, Грачов ОВ–Х.: ХНЕУ, 2010
10*2010
Фінансова безпека підприємств. Конспект лекцій
ЛС Мартюшева, ТБ Кузенко, ОЮ Литовченко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
82008
Удосконалення процесу управління витратами підприємств за допомогою інструментів структурно-функціонального моделювання
ОЮ Литовченко, ІП Сиротина
Вісник економіки транспорту і промисловості, 162-165, 2011
72011
Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством
ОЮ Литовченко
Бізнес Інформ, 308-312, 2012
52012
Підхід до управління розвитком машинобудівного підприємства з використанням моделі стратегічних карт
ОЮ Литовченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
52012
Теоретические аспекты определения сущности дебиторской задолженности предприятия
ЕЮ Литовченко, СН Коцур
Бізнес Інформ, 104-106, 2011
52011
Теоретико-методичне підґрунтя до управління фінансовою безпекою банку
ОЮ Литовченко
Режим доступу: www. rusnauka. com, 0
5
Методические подходы к комплексной оценке финансовой устойчивости предприятий электронной отрасли
ЕЮ Литовченко, ВA Головко
Бизнес информ, 102-104, 2012
22012
Концептуальні основи механізму антикризового фінансового управління підприємством
ОЮ Литовченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Теоретичний базис управління фінансовою стійкістю банку [Електронний ресурс]
ОЮ Литовченко
Серія «Економіка».–2012.– Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 0
2
Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю підприємства
ОЮ Литовченко, АЮ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 175-178, 2014
12014
Structural and functional modeling of the process management of financial stability of the enterprise
OU Lytovchenko, AU Kalinichenko
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
2014
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня" бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит" спеціалізації …
ОЮ Литовченко, ЛФ Кондусова, ММ Берест, ЕЮ Литовченко, ...
ХНЕУ, 2014
2014
Забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов членства у СОТ
ОВ Малик
Регіональна бізнес-економіка та управління, 18-23, 2013
2013
Робоча програма навчальної дисципліни" Організація фінансової діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит" спеціалізації" Фінанси" денної форми навчання
ММ Берест, ТБ Кузенко, ОЮ Литовченко, НВ Сабліна, МН Берест, ...
ХНЕУ, 2013
2013
Удосконалення процесу управління депозитними операціями банку за допомогою структурно-функціонального моделювання
ЛОЮ Лихольот Н.І.
Бизнес Информ. Научный информационный журнал, С. 125-128, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20