Олена Литовченко
Олена Литовченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств
ОВ Ареф’єва, ОЮ Литовченко
Актуальні проблеми економіки, 95-100, 2008
462008
Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства
ЛОЮ Макуха С.А
Вісник економіки транспорту і промисловості, С.134 - 136, 2010
18*2010
Управління фінансовою безпекою підприємства: методичний аспект
ЛОЮ Кузенко, Тетяна Борисівна, Сабліна Наталія Вікторівна
Вісник економіки транспорту і промисловості. Х.:УкрДАЗТ. – 2010. - №29. – С …, 2010
14*2010
Фінансова безпека підприємства: навч. посіб
ТБ Кузенко, ЛС Мартюшева, ОВ Грачов, ОЮ Литовченко
Кузенко ТБ, Мартюшева ЛС, Грачов ОВ–Х.: ХНЕУ, 2010
10*2010
Формування кадрової безпеки підприємств АПК
ОЮ Литовченко
ОЮ Литовченко: автореферат дис. канд. екон. наук., Київ, 2010
92010
Фінансова безпека підприємств. Конспект лекцій
ЛС Мартюшева, ТБ Кузенко, ОЮ Литовченко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
82008
Удосконалення процесу управління витратами підприємств за допомогою інструментарію структурнофункціонального моделювання
ОЮ Литовченко, ІП Сиротина
Вісник економіки транспорту і промисловості, 162-165, 2011
72011
Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством
ОЮ Литовченко
Бізнес Інформ, 308-312, 2012
52012
Підхід до управління розвитком машинобудівного підприємства з використанням моделі стратегічних карт
ОЮ Литовченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
52012
Теоретические аспекты определения сущности дебиторской задолженности предприятия
ЕЮ Литовченко, СН Коцур
Бізнес Інформ, 104-106, 2011
52011
Теоретико-методичне підґрунтя до управління фінансовою безпекою банку
ОЮ Литовченко
Режим доступу: www. rusnauka. com, 0
5
Методические подходы к комплексной оценке финансовой устойчивости предприятий электронной отрасли
ЕЮ Литовченко, ВA Головко
Бизнес информ, 102-104, 2012
22012
Концептуальні основи механізму антикризового фінансового управління підприємством
ОЮ Литовченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Теоретичний базис управління фінансовою стійкістю банку [Електронний ресурс]
ОЮ Литовченко
Серія «Економіка».–2012.– Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 0
2
Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю підприємства
ОЮ Литовченко, АЮ Калініченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 175-178, 2014
12014
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання
ЮІ Мельничук
2015
Structural and functional modeling of the process management of financial stability of the enterprise
OU Lytovchenko, AU Kalinichenko
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
2014
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня" бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит" спеціалізації …
ОЮ Литовченко, ЛФ Кондусова, ММ Берест, ЕЮ Литовченко, ...
ХНЕУ, 2014
2014
Забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов членства у СОТ
ОВ Малик
Регіональна бізнес-економіка та управління, 18-23, 2013
2013
Робоча програма навчальної дисципліни" Організація фінансової діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит" спеціалізації" Фінанси" денної форми навчання
ММ Берест, ТБ Кузенко, ОЮ Литовченко, НВ Сабліна, МН Берест, ...
ХНЕУ, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20