Подписаться
Ірина Вахович, Iryna Vakhovych, І. Vakhovych
Ірина Вахович, Iryna Vakhovych, І. Vakhovych
Ректор, д.е.н., професор, Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу та права
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону
ІМ Вахович
Швиндина AA, 2002
2162002
Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації: Монографія
ІМ Вахович
Луцьк: Надстир’я 468, 2007
1452007
Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності:[монографія]
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ВА Голян, АО Олексюк
Луцьк: Надстир’я, 216, 2006
882006
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович
Луцьк: Надстир’я, 2007
832007
Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2006
762006
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: монографія
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк," Надстир'я" 2008, 2016
562016
Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку
ІМ Вахович
Автореферат дис… д. е. н./Вахович ІМ–Одеса, 2008
522008
Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір
І Вахович, О Чуль
Vez︠h︡a-Druk, 2014
512014
Методологічні аспекти контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2018
362018
Стан і проблеми вищої освіти в Україні
ІМ Вахович, ЛІ Іщук, СО Пиріг
Актуальні проблеми економіки, 63-69, 2014
342014
Теоретичні засади формування моделі сталого розвитку суспільства
ІМ Вахович
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
332009
Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону
ІМ Вахович, ГЛ Денисюк
Актуальні проблеми економіки 1 (115), 138-144, 2011
312011
До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства
ІМ Вахович, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 275-279, 2015
232015
Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
ІМ Вахович, ІВ Олександренко, МС Забедюк
Актуальні проблеми економіки, 154-160, 2014
232014
Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2005
232005
Finansova polityka staloho rozvytku rehionu: metodolohiia formuvannia ta mekhanizm realizatsii [Financial policy of sustainable development of the region: methodology of …
IM Vakhovych
Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian], 2007
222007
Фінансова політика сталого розвитку регіону: теоретико-методологічні та прикладні засади: монографія
ІМ Вахович
Луцьк, ЛДТУ, 2007
212007
Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва
ІМ Вахович, ОМ Чуль
Проблеми економіки, 182-186, 2014
202014
Регіональні ринки медичного туризму: особливості формування та розвитку в Україні: монографія
ІМ Вахович, ВВ Малімон
Луцьк: Волиньполіграф 254, 2013
202013
Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнеспроцесів: магістерський курс: Навч. посібник: В 2-х т.–2-ге вид.–Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна; Волиньполіграф …
ІМ Вахович
Міністерство фінансів України//www. minfin. gov. ua, 2013
192013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20