Підписатись
Ірина Вахович, Iryna Vakhovych, І. Vakhovych
Ірина Вахович, Iryna Vakhovych, І. Vakhovych
Ректор, д.е.н., професор, Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу та права
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону
ІМ Вахович
Швиндина AA, 1999
2121999
Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації: Монографія
ІМ Вахович
Луцьк: Надстир’я 468, 2007
1422007
Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності:[монографія]
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ВА Голян, АО Олексюк
Луцьк: Надстир’я, 216, 2006
862006
Фінансовий менеджмент: навч. посіб.
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, 2007
842007
Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2006
762006
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: монографія
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк," Надстир'я" 2008, 2016
582016
Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку
ІМ Вахович
Автореферат дис… д. е. н./Вахович ІМ–Одеса, 2008
512008
Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір
І Вахович, О Чуль
Vez︠h︡a-Druk, 2014
502014
Методологічні аспекти контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
ІВ Гріщенко, ОВ Балахонова
Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2018
362018
Стан і проблеми вищої освіти в Україні
ІМ Вахович, ЛІ Іщук, СО Пиріг
Актуальні проблеми економіки, 63-69, 2014
332014
Теоретичні засади формування моделі сталого розвитку суспільства
ІМ Вахович
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
312009
Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону
ІМ Вахович, ГЛ Денисюк
Актуальні проблеми економіки 1 (115), 138-144, 2011
302011
Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2005
232005
До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства
ІМ Вахович, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 275-279, 2015
212015
Фінансова політика сталого розвитку регіону: теоретико-методологічні та прикладні засади: монографія
ІМ Вахович
Луцьк, ЛДТУ, 2007
212007
Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
ІМ Вахович, ІВ Олександренко, МС Забедюк
Актуальні проблеми економіки, 154-160, 2014
202014
Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва
ІМ Вахович, ОМ Чуль
Проблеми економіки, 182-186, 2014
202014
Finansova polityka staloho rozvytku rehionu: metodolohiia formuvannia ta mekhanizmy realizatsii [The financial policy of sustainable development: methodology development and …
IM Vakhovych
Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian], 2007
202007
Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнеспроцесів: магістерський курс: Навч. посібник: В 2-х т.–2-ге вид.–Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна; Волиньполіграф …
ІМ Вахович
Луцьк: СПД ЖВ Гадяк, друкарня «Волиньполіграф, 2013
192013
Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович
Регіональна економіка, 59-72, 2008
192008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20