Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Verified email at ukrpost.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мiкробнi препарати у землеробствi. Теорiя i практика
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевська
126*2006
Біологічний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТМ Мельничук, ...
К.: Світ, 2003
104*2003
Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя та iн
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
За ред. ВВ Волкогона, 464, 2010
59*2010
Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон
К.: Аграрна наука, 143, 2007
51*2007
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердников
Київ: Аграрна наука, 2011
32*2011
Ассоциативные азотфиксирующие микроорганизмы
ВВ Волкогон
Мікробіол. журн.–2000.–62, 54-68, 2000
282000
Влияние стимуляторов роста растений на активность процесса ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Микробиол. журн 59 (4), 70-78, 1997
271997
Значення регуляторів росту рослин у формуванні активних азотфіксувальних симбіозів та асоціацій
ВВ Волкогон, ВП Сальник
Физиология и биохимия культ. растений.—2005.—37, 187-197, 2005
25*2005
Зеленое удобрение–биологизация земледелия, урожай
АМ Бердников
Чернигов: НПО “Элита, 1992
241992
Научное обоснование применения зеленых удобрений в современном земледелии на дерново-подзолистых супесчаных почвах Полесья УССР
АМ Бердников
Дис.… д-ра с.-х. наук, 1990
221990
Влияние свободноживущих азотфиксирующих бактерий на формирование и функционирование бобово-ризобиального симбиоза у некоторых сельскохозяйственных культур
ЕВ Надкерничная, ТМ Ковалевская
Физиология и биохимия культурных растений 33 (4), 355-362, 2001
212001
Мікробіологія у сучасному аграрному виробництві
ВВ Волкогон
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2005
202005
Методичні рекомендації по визначенню активності азотфіксації в ґрунті та кореневій зоні рослин ацетиленовим методом
ВВ Волкогон
Чернігів: ЦНТІ, 1997
18*1997
Eksperymentalna gruntova mikrobiologiia: monografiia [Experimental soil microbiology: Monograph]
VV Volkogon, OV Nadkernichna, LM Tokmakova
Kyiv: Agrarna nauka [in Ukrainian], 2010
152010
Особливості поширення бульбочкових бактерій сої в різних регіонах України
ДВ Крутило, ТМ Ковалевська
Агроекол. журн, 59-63, 2003
152003
Стимулятори росту рослин як складові технологій раціонального використання мінеральних добрив
ВВ Волкогон
Вісник Харк. держ. аграр. ун-ту, 40-44, 2001
152001
Principles and problems of agricultural land rational use
A Moskalenko
Економічний часопис-ХХІ, 57-59, 2015
132015
Приемы регулирования активности ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Бюллетень института сильскогосподарской микробиологии. Чернигив, 17, 1997
131997
Влияние минерального азота на активность ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Почвоведение, 1486-1490, 1997
131997
Особенности взимоотношений бактерий рода azospirillum с растениями картофеля, культивируемыми in vitro
ВВ Волкогон, СБ Димова, АЕ Мамчур
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
122006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20