Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Підтверджена електронна адреса в ukrpost.ua
НазваПосиланняРік
Мiкробнi препарати у землеробствi. Теорiя i практика
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевська
98*2006
Біологічний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТМ Мельничук, ...
К.: Світ, 2003
85*2003
Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон
К.: Аграрна наука, 2007
45*2007
Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя та iн
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
За ред. ВВ Волкогона, 464, 2010
44*2010
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердников
Київ: Аграрна наука, 2011
27*2011
Влияние стимуляторов роста растений на активность процесса ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Микробиол. журн 59 (4), 70-78, 1997
231997
Ассоциативные азотфиксирующие микроорганизмы
ВВ Волкогон
Мікробіол. журн.–2000.–62, 54-68, 2000
222000
Зеленое удобрение–биологизация земледелия, урожай
АМ Бердников
Чернигов: НПО “Элита, 1992
201992
Значення регуляторів росту рослин у формуванні активних азотфіксувальних симбіозів та асоціацій
ВВ Волкогон, ВП Сальник
Там само.—2005.—37, 187-197, 2005
19*2005
Влияние свободноживущих азотфиксирующих бактерий на формирование и функционирование бобово-ризобиального симбиоза у некоторых сельскохозяйственных культур
ЕВ Надкерничная, ТМ Ковалевская
Физиология и биохимия культурных растений 33 (4), 355-362, 2001
192001
Мікробіологія у сучасному аграрному виробництві
ВВ Волкогон
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2005
17*2005
Методичні рекомендації по визначенню активності азотфіксації в ґрунті та кореневій зоні рослин ацетиленовим методом
ВВ Волкогон
Чернігів: ЦНТІ, 1997
17*1997
Научное обоснование применения зеленых удобрений в современном земледелии на дерново-подзолистых супесчаных почвах Полесья УССР
АМ Бердников
Дис.… д-ра с.-х. наук, 1990
161990
Стимулятори росту рослин як складові технологій раціонального використання мінеральних добрив
ВВ Волкогон
Вісник Харк. держ. аграр. ун-ту, 40-44, 2001
152001
Особенности взимоотношений бактерий рода azospirillum с растениями картофеля, культивируемыми in vitro
ВВ Волкогон, СБ Димова, АЕ Мамчур
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
112006
Пошук мікроорганізмів для поліпшення фосфорного живлення рослин
ВП Патика, ЛМ Токмакова
Бюл. Ін-ту с.-г. мікробіол.–Чернігів, 56-57, 2000
112000
Приемы регулирования активности ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Бюллетень института сильскогосподарской микробиологии. Чернигив, 17, 1997
111997
Влияние минерального азота на активность ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Почвоведение, 1486-1490, 1997
111997
Principles and problems of agricultural land rational use
A Moskalenko
Економічний часопис-ХХІ, 57-59, 2015
102015
Вплив аборигенних популяцій бульбочко вих бактерій сої на симбіотичну активність інтродукованого штаму Bradyrhizobium japonicum 634б//Мікробіол. журн.—2004
ВП Патика, ДВ Крутило, ТМ Ковалевська
Т 66, 14-21, 2004
102004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20