Подписаться
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мiкробнi препарати у землеробствi. Теорiя i практика
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ТМ Ковалевська, ЛМ Токмакова, ...
" Аграрна наука", 2006
224*2006
Бiологiчний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТН Мельничук, ...
Світ, 2003
189*2003
Експериментальна ґрунтова мiкробiологiя: монографiя та iн.; за ред. ВВ Волкогона
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
134*2010
Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон
К.: Аграрна наука, 143, 2007
762007
Научное обоснование применения зеленых удобрений в современном земледелии на дерново-подзолистых почвах Полесья УССР
АМ Бердников
Дис.… д-ра с.-х. наук, 1990
521990
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердніков, ЛВ Центило, ...
Аграрна наука, 2011
50*2011
Влияние стимуляторов роста растений на активность процесса ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Микробиол. журн 59 (4), 70-78, 1997
481997
Значення регуляторів росту рослин у формуванні активних азотфіксувальних симбіозів та асоціацій
ВВ Волкогон, ВП Сальник
Физиология и биохимия культ. растений 37 (3-С), 187-197, 2005
47*2005
Приемы регулирования активности ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Бюллетень Института сельскохозяйственной микробиологии, 17-19, 1997
441997
Ассоциативные азотфиксирующие микроорганизмы
ВВ Волкогон
Мікробіол. журн.–2000.–62, 54-68, 2000
432000
Зеленое удобрение--биологизация земледелия, урожай
AM Berdnikov
Элита, 1992
431992
Мікробіологія у сучасному аграрному виробництві
ВВ Волкогон
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2005
38*2005
Влияние свободноживущих азотфиксирующих бактерий на формирование и функционирование бобово-ризобиального симбиоза у некоторых сельскохозяйственных культур
ЕВ Надкерничная, ТМ Ковалевская
Физиология и биохимия культурных растений 33 (4), 355-362, 2001
342001
Стимулятори росту рослин як складові технологій раціонального використання мінеральних добрив
ВВ Волкогон
Вісник Харк. держ. аграр. ун-ту, 40-44, 2001
302001
Компостування органічної речовини. Мікробіологічні аспекти
МВ Гаценко
Сільськогосподарська мікробіологія., 2014
282014
Mikrobni preparaty u zemlerobstvi
VV Volkohona
Teoriia i praktyka:[Microbial preparations in agriculture. Theory and …, 2006
252006
Мікробні препарати як фактор підвищення засвоюваності рослинами мінеральних добрив
ВВ Волкогон
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
252006
Влияние минерального азота на активность ассоциативной азотфиксации
ВВ Волкогон
Почвоведение, 1486-1490, 1997
221997
Методичні рекомендації по визначенню активності азотфіксації в ґрунті та кореневій зоні рослин ацетиленовим методом
ВВ Волкогон
Чернігів: ЦНТЕІ, 1997
22*1997
Експериментальна грунтова мікробіологія
ВВ Волкогон, ОВ Надкернична, ЛМ Токмакова
Київ, Аграрна Наука–2010.–464 с, 2010
202010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20