Володимир Швець / Volodymyr Shvets
Володимир Швець / Volodymyr Shvets
професор кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія грошей і банківництва
І Скоморович, С Кубів, Т Вербицька, С Злупко, Я Малик, С Реверчук, ...
Атіка, 2004
352004
Історія грошей і банківництва
І Скоморович, С Кубів, Т Вербицька, С Злупко, Я Малик, С Реверчук, ...
Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003
35*2003
Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні
В Швець
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010
232010
Teoriia bukhhalterskoho obliku [Theory of Accounting]
VH Shvets
Kyiv: Znannia Pres.[in Ukrainian], 2003
232003
Метод стандартизації показників у аналізі інвестиційної привабливості регіонів
В Швець
Фінанси України, 23-26, 1998
231998
Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти)
ЄВ Мних, ВЄ Швець, ІЙ Яремко
Львів: Каменяр, 2000
222000
Формування системи соціального страхування
СЮ Трубич, ВЄ Швець
Фінанси України, 110-114, 2000
202000
Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи
В Швець
Каравела, 2008
142008
Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи
В Швець
ЗУІВЦНК, 2005
142005
Accounting theory
VG Shvets
Kyiv: Znannya, 2008
92008
Особливості формування облікової політики бюджетних установ
ІР Хміль, ВЄ Швець
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 2011
52011
З історії розвитку українського бухгалтерського обліку (друга половина XIX- початок XX ст.)
В Швець
Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практ. журнал, 28-31, 2002
42002
Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль
Н Сєркіна, В Швець
Економічний аналіз, 251-254, 2013
32013
Історичні джерела у формуванні української парадигми обліку, аналізу і контролю
В Швець
Вісник Львівської комерційної академії, 396-400, 2011
32011
Досвід емісії цінних паперів українськими інституціями міста Львова у першій половині ХХ століття
В Швець
Вісник Львів. ун-ту/Серія: екон.–2008.–Вип 39, 556-559, 2008
32008
Каталог українських грошей від 1917 року
В Швець
ЗУІВЦНК, 2000
32000
Концептуальні засади рейдерства країнах Західної Європи: судовий захист підприємницької діяльності
ВО Швець
Митна справа, 248-248, 2013
22013
Основні напрямки подолання рейдерства в Україні
ВО Швець
Європейські перспективи, 146-152, 2012
22012
Господарський процес на сторожі захисту суб’єктів господарювання від рейдерів
ВО Швець
Форум права, 1063-1068, 2012
22012
Досвід обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств торгівлі за часів Української Народної Республіки
В Швець
Вісник Національного університету Львівська політехніка, 259-264, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20