Володимир Швець / Volodymyr Shvets
Володимир Швець / Volodymyr Shvets
професор кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія грошей і банківництва
І Скоморович, С Кубів, Т Вербицька, С Злупко, Я Малик, С Реверчук, ...
Атіка, 2004
442004
Історія грошей і банківництва
І Скоморович, С Кубів, Т Вербицька, С Злупко, Я Малик, С Реверчук, ...
Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003
44*2003
Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні
В Швець
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010
282010
Формування системи соціального страхування
СЮ Трубич, ВЄ Швець
Фінанси України, 110-114, 2000
272000
Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти)
ЄВ Мних, ВЄ Швець, ІЙ Яремко
Л.: Каменяр, 2001
262001
Метод стандартизації показників у аналізі інвестиційної привабливості регіонів
В Швець
Фінанси України, 23-26, 1998
231998
Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи
В Швець
Каравела, 2008
222008
Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи
В Швець
ЗУІВЦНК, 2005
222005
Teoriia bukhhalterskoho obliku [Theory of Accounting]
VH Shvets
Kyiv: Znannia Pres.[in Ukrainian], 2003
202003
Взаємодія держави і регіонів в стратегічному плануванні ефективного розвитку виробництва
О Амоша, В Швець
Схід.-1999.-ЪГэ 4, 3-6, 2000
102000
З історії розвитку українського бухгалтерського обліку (друга половина XIX- початок XX ст.)
В Швець
Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практ. журнал, 28-31, 2002
62002
Особливості формування облікової політики бюджетних установ
ІР Хміль, ВЄ Швець
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 2011
52011
Каталог українських грошей від 1917 року
В Швець
ЗУІВЦНК, 2000
52000
Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль
Н Сєркіна, В Швець
Економічний аналіз, 251-254, 2013
42013
Розвиток обліково-аналітичної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
В Швець
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
42011
Історичні джерела у формуванні української парадигми обліку, аналізу і контролю
В Швець
Вісник Львівської комерційної академії, 396-400, 2011
42011
Досвід емісії цінних паперів українськими інституціями міста Львова у першій половині ХХ століття
В Швець
Вісник Львів. ун-ту/Серія: екон.–2008.–Вип 39, 556-559, 2008
42008
Поняття та система спеціального соціального захисту суддів
В Швець
Юридична Україна, 56-59, 2006
42006
Investment Attractiveness of Land Resources of Ukraine
V Shvets, L Shevtsiv, N Mishchuk, B Melnyk, Y Humen, M Mudrak
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
32020
Концептуальні засади рейдерства країнах Західної Європи: судовий захист підприємницької діяльності
ВО Швець
Митна справа, 248-248, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20