Збірник наукових праць "ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ" (ECONOMICS OF TRANSPORT COMPLEX)
Збірник наукових праць "ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ" (ECONOMICS OF TRANSPORT COMPLEX)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Verified email at khadi.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сущность понятия «экономический механизм развития предприятия»
О Стогул
Экономика транспортного комплекса, 2013
372013
Формирование объектов при исследовании систем управления
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць.–Харків: ХДАДТУ.–1999 …, 2001
192001
Процессно-ориентированная система управления предприятием
ОН Криворучко
Экономика транспортного комплекса, 2011
162011
Удосконалення бюджетування як управлінської технології
ЯВ Догадайло
Економіка транспортного комплексу, 18-25, 2010
152010
Інноваційна діяльність на підприємстві як об’єкт управління
ОВ Клепікова
Економіка транспортного комплексу.–2009.–Вип 14, 71-76, 0
13
Содержание понятия «имидж предприятия»
ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 2013
122013
Обґрунтування складу потенціалу підприємств дорожньої галузі
ЯВ Догадайло
Економіка транспортного комплексу, 182-191, 2010
122010
Гармонизация системы управления предприятием на основе менеджмента качества
ОН Криворучко, ВГ Шинкаренко
Економіка транспортного комплексу, 7-21, 2010
122010
Формирование стратегии развития АТП
ВГ Шинкаренко, ОП Левченко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ.–2004.–Вип 7, 88, 2004
122004
Соотношение понятий «имидж» и «репутация» предприятия
ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 2014
102014
Обґрунтування споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту
V Shynkarenko, S Legkiy
Экономика транспортного комплекса, 2012
102012
Основы определения цены услуги пассажирского транспорта с учетом ее ценности
СА Легкий
Экономика транспортного комплекса, 2010
102010
Основні положення оцінювання бізнес-процесів підприємства
ОМ Криворучко
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. пр.–2009.–Вип 13, 35-43, 2009
102009
Формирование системы международных транспортных коридоров на основе взаимодействия всех видов транспорта Украины
ВЛ Дикань, ДИ Бойко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр, 135-140, 2001
102001
Процес реалізації маркетингу персоналу на підприємстві
O Kryvoruchko, O Gladka
Экономика транспортного комплекса, 2012
92012
Сучасне розуміння потенціалу підприємства
ВГ Шинкаренко, ОМ Криворучко, ІС Пипенко
Экономика транспортного комплекса, 47-58, 2011
92011
Бюджетування в підприємствах дорожнього господарства
ЯВ Догадайло, ІВ Подольська
Економіка транспортного комплексу, 179-189, 2006
92006
Моделирование логистических бизнес-процессов
ВГ Шинкаренко, ИН Ананко
Экономика транспортного комплекса, 2014
82014
Дослідження сутності поняття розвиток соціально-економічної системи
ВГ Шинкаренко, ММ Бурмака
Економіка транспортного комплексу, 73-86, 2013
82013
Сучасне розуміння стратегій управління персоналом підприємства
ОМ Криворучко
Экономика транспортного комплекса, 129-137, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20