Follow
Крашеніннік Ірина Володимирівна
Крашеніннік Ірина Володимирівна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Using 3D modelling in design training simulator with augmented reality
A Kompaniets, H Chemerys, I Krasheninnik
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2020
162020
Formation of short-cycle curricula content for future software engineers training on the basis of the labour market analysis
VV Osadchyi, IV Krasheninnik
Information Technologies and Learning Tools 58 (2), 11-25, 2017
52017
Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-25, 2017
52017
Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
32017
Можливості платформи Smart Sparrow для створення адаптивних навчальних матеріалів
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
МАТЕРІАЛИ ШОСТОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ …, 2020
12020
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ТРАВМІВНИХ СИТУАЦІЙ
І Крашеніннік
Освітній процес у вищій школі та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція …, 2022
2022
Тренінгові форми роботи у процесі професійної підготовки майбутніх програмістів
ІВ Крашеніннік
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Побудова адаптивного освітнього процесу на основі теорії експериментального навчання Д. Колба
ІВ Крашеніннік, СЛ Конюхов
Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та …, 2021
2021
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 109992" Літературний твір навчального характеру «Лабораторні роботи з дисципліни «Програмування»(мова JavaScript) для …
СЛ Конюхов, ІВ Крашеніннік
Український інститут інтелектуальної власності, 2021
2021
УДК 378.091. 212 Модель формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах
І Крашеніннік
Науковий журнал Хортицької національної академії, 10-17, 2021
2021
Формування професійної мобільності як елемент підготовки здобувачів освіти в педагогічному університеті
ІВ Крашеніннік
Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського …, 2021
2021
Використання онлайн-сервісу Gamilab для організації дидактичних ігор у закладах професійної освіти
ІВ Крашеніннік, АА Звонарьова
Інноваційні практики наукової освіти: матеріали Всеукраїнської науково …, 2021
2021
Формування здатностей до використання засобів ІКТ в освітньому процесі в бакалаврів професійної освіти
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 12, 73-76, 2021
2021
Інтернет речей у професійній освіті
ЄО Трусов, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 12, 173-176, 2021
2021
Дослідження проблеми професійного вигорання у процесі навчання психології праці бакалаврів з професійної освіти
ІВ Крашеніннік
Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень …, 2021
2021
Шляхи введення питань сталого розвитку до змісту професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти
ІВ Крашеніннік, СЛ Конюхов
Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі …, 2021
2021
Персоналізація професійної підготовки здобувачів вищої освіти як академічна цінність
І Крашеніннік, С Конюхов
Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: збірник …, 2021
2021
Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies. 3.8. Сучасні вимоги до фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Publishing House of Katowice School of Technology 41, 307-310, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96392 літературний твір навчального характеру «Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Побудова комутованих комп …
ІМ Наумук, ОВ Наумук, ІВ Крашеніннік, ІМ Сердюк
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 95611 літературний твір навчального характеру «Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні парадигми програмування» для студентів …
СЛ Конюхов, ВС Єремєєв, ІВ Крашеніннік
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20