Крашеніннік Ірина Володимирівна
Крашеніннік Ірина Володимирівна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Using 3D modelling in design training simulator with augmented reality
A Kompaniets, H Chemerys, I Krasheninnik
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2020
32020
Formation of short-cycle curricula content for future software engineers training on the basis of the labour market analysis
VV Osadchyi, IV Krasheninnik
Information Technologies and Learning Tools 58 (2), 11-25, 2017
32017
Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-25, 2017
32017
Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр., 72-82, 2017
22017
Можливості платформи Smart Sparrow для створення адаптивних навчальних матеріалів
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Адаптивні технології управління навчанням ATL-2020: матеріали шостої міжнар …, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96392 літературний твір навчального характеру «Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Побудова комутованих комп …
ІМ Наумук, ОВ Наумук, ІВ Крашеніннік, ІМ Сердюк
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 95611 літературний твір навчального характеру «Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні парадигми програмування» для студентів …
СЛ Конюхов, ВС Єремєєв, ІВ Крашеніннік
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
LMS Moodle як інструмент персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Дослідження мотиваційного компоненту фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ІВ Крашеніннік
Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук …, 2019
2019
Формування STEM-компетентностей у майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого терміну навчання
ІВ Крашеніннік
Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових …, 2019
2019
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ
І Крашеніннік
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 46-52, 2019
2019
Деякі підходи до організації самостійної роботи майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах
ІВ Крашеніннік
Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності: перша …, 2019
2019
Методи і засоби навчання майбутніх інженерів-програмістів frontend-розробки
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці, 166-169, 2019
2019
Використання онлайн-ресурсів у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів front-end-розробки
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019): тези …, 2019
2019
Підходи до розробки курикулуму скороченого циклу професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти
ІВ Крашеніннік
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2019
2019
Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
I Krasheninnik
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 46-52, 2019
2019
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти
МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ЛВ Бажан, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Використання онлайн-курсів у навчанні майбутніх інженерів-програмістів за освітніми програмами скороченого терміну
ІВ Крашеніннік
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої …, 2018
2018
Програмні середовища для вивчення ігрового програмування майбутніми інженерами-програмістами
ІВ Крашеніннік
Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: тези доповідей І …, 2018
2018
Вимоги до змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання в університетах
ІВ Крашеніннік
Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20