Крашеніннік Ірина Володимирівна
Крашеніннік Ірина Володимирівна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Using 3D modelling in design training simulator with augmented reality
A Kompaniets, H Chemerys, I Krasheninnik
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2020
122020
Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-25, 2017
52017
Formation of short-cycle curricula content for future software engineers training on the basis of the labour market analysis
VV Osadchyi, IV Krasheninnik
Information Technologies and Learning Tools 58 (2), 11-25, 2017
42017
Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр., 72-82, 2017
22017
Можливості платформи Smart Sparrow для створення адаптивних навчальних матеріалів
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Адаптивні технології управління навчанням ATL-2020: матеріали шостої міжнар …, 2020
12020
Тренінгові форми роботи у процесі професійної підготовки майбутніх програмістів
ІВ Крашеніннік
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТЕЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ІВ Крашеніннік
THE MAIN PROBLEMS OF USING COMPUTER MATHEMATICAL TOOLS IN UNIVERSITY …, 2021
2021
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
ЄО Трусов, ІВ Крашеніннік
THE MAIN PROBLEMS OF USING COMPUTER MATHEMATICAL TOOLS IN UNIVERSITY …, 2021
2021
Дослідження проблеми професійного вигорання у процесі навчання психології праці бакалаврів з професійної освіти
ІВ Крашеніннік
Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень …, 2021
2021
Шляхи введення питань сталого розвитку до змісту професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти
ІВ Крашеніннік, СЛ Конюхов
Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі …, 2021
2021
Персоналізація професійної підготовки здобувачів вищої освіти як академічна цінність
І Крашеніннік, С Конюхов
Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: збірник …, 2021
2021
Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies. 3.8. Сучасні вимоги до фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Publishing House of Katowice School of Technology 41, 307-310, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96392 літературний твір навчального характеру «Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Побудова комутованих комп …
ІМ Наумук, ОВ Наумук, ІВ Крашеніннік, ІМ Сердюк
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 95611 літературний твір навчального характеру «Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні парадигми програмування» для студентів …
СЛ Конюхов, ВС Єремєєв, ІВ Крашеніннік
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
LMS Moodle як інструмент персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Дослідження мотиваційного компоненту фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ІВ Крашеніннік
Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук …, 2019
2019
Формування STEM-компетентностей у майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого терміну навчання
ІВ Крашеніннік
Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових …, 2019
2019
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ
І Крашеніннік
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 46-52, 2019
2019
Деякі підходи до організації самостійної роботи майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах
ІВ Крашеніннік
Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності: перша …, 2019
2019
Методи і засоби навчання майбутніх інженерів-програмістів frontend-розробки
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці, 166-169, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20