Крашеніннік Ірина Володимирівна
Крашеніннік Ірина Володимирівна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Using 3D modelling in design training simulator with augmented reality
A Kompaniets, H Chemerys, I Krasheninnik
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2020
32020
Formation of short-cycle curricula content for future software engineers training on the basis of the labour market analysis
VV Osadchyi, IV Krasheninnik
Information Technologies and Learning Tools 58 (2), 11-25, 2017
32017
Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-25, 2017
22017
Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр., 72-82, 2017
12017
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96392 літературний твір навчального характеру «Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Побудова комутованих комп …
ІМ Наумук, ОВ Наумук, ІВ Крашеніннік, ІМ Сердюк
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 95611 літературний твір навчального характеру «Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні парадигми програмування» для студентів …
СЛ Конюхов, ВС Єремєєв, ІВ Крашеніннік
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
LMS Moodle як інструмент персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Дослідження мотиваційного компоненту фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ІВ Крашеніннік
Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук …, 2019
2019
Формування STEM-компетентностей у майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого терміну навчання
ІВ Крашеніннік
Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових …, 2019
2019
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ
І Крашеніннік
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 46-52, 2019
2019
Деякі підходи до організації самостійної роботи майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах
ІВ Крашеніннік
Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності: перша …, 2019
2019
Методи і засоби навчання майбутніх інженерів-програмістів frontend-розробки
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці, 166-169, 2019
2019
Використання онлайн-ресурсів у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів front-end-розробки
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019): тези …, 2019
2019
Підходи до розробки курикулуму скороченого циклу професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти
ІВ Крашеніннік
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2019
2019
Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
I Krasheninnik
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 46-52, 2019
2019
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти
МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ЛВ Бажан, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Навчання майбутніх інженерів-програмістів ігрового програмування в умовах скороченого терміну підготовки в університетах
ІВ Крашеніннік
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
2018
Впровадження індивідуальних освітніх траєкторій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 135-139, 2018
2018
Огляд візуальних мов програмування для навчання майбутніх інженерів-програмістів
МС Марчук, ІВ Крашеніннік
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (2), 23-27, 2017
2017
Паралельні і розподілені обчислення у структурі фахової підготовки майбутніх інженерів-програмістів зі скороченим терміном навчання
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 144-147, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20