Крашеніннік Ірина Володимирівна
Крашеніннік Ірина Володимирівна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Using 3D modelling in design training simulator with augmented reality
A Kompaniets, H Chemerys, I Krasheninnik
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2020
82020
Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-25, 2017
52017
Formation of short-cycle curricula content for future software engineers training on the basis of the labour market analysis
VV Osadchyi, IV Krasheninnik
Information Technologies and Learning Tools 58 (2), 11-25, 2017
42017
Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр., 72-82, 2017
22017
Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies. 3.8. Сучасні вимоги до фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Publishing House of Katowice School of Technology 41, 307-310, 2020
2020
Можливості платформи Smart Sparrow для створення адаптивних навчальних матеріалів
ІВ Крашеніннік, ВВ Осадчий
Адаптивні технології управління навчанням ATL-2020: матеріали шостої міжнар …, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96392 літературний твір навчального характеру «Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Побудова комутованих комп …
ІМ Наумук, ОВ Наумук, ІВ Крашеніннік, ІМ Сердюк
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 95611 літературний твір навчального характеру «Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні парадигми програмування» для студентів …
СЛ Конюхов, ВС Єремєєв, ІВ Крашеніннік
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
LMS Moodle як інструмент персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Осадчий, ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Дослідження мотиваційного компоненту фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ІВ Крашеніннік
Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук …, 2019
2019
Формування STEM-компетентностей у майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого терміну навчання
ІВ Крашеніннік
Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових …, 2019
2019
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ
І Крашеніннік
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 46-52, 2019
2019
Деякі підходи до організації самостійної роботи майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах
ІВ Крашеніннік
Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності: перша …, 2019
2019
Методи і засоби навчання майбутніх інженерів-програмістів frontend-розробки
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті та науці, 166-169, 2019
2019
Використання онлайн-ресурсів у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів front-end-розробки
ІВ Крашеніннік
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019): тези …, 2019
2019
Підходи до розробки курикулуму скороченого циклу професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти
ІВ Крашеніннік
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2019
2019
Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
I Krasheninnik
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 46-52, 2019
2019
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти
МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ЛВ Бажан, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Використання онлайн-курсів у навчанні майбутніх інженерів-програмістів за освітніми програмами скороченого терміну
ІВ Крашеніннік
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої …, 2018
2018
Програмні середовища для вивчення ігрового програмування майбутніми інженерами-програмістами
ІВ Крашеніннік
Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: тези доповідей І …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20