Наукові записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
Наукові записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
Вінницький_державний_педагогічний_університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культура мовлення викладача як невід'ємна складова ключових компетентностей сучасного педагога
НІ Лазаренко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
522016
Активізація рефлексивних процесів як умова розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
262013
Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як школа формування професійної компетентності
ВВ Каплінський, НІ Лазаренко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
252016
Структурні компоненти інформаційної культури викладача педагогічного вищого навчального закладу
НІ Лазаренко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
242016
Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у класі постановки голосу за кредитно-модульною системою
НА Овчаренко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
232014
Самостійна робота у вищому навчальному закладі
РСГ ВВ Атаманюк
Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія.–Вінниця.–2002.–, 61-64, 2002
232002
Соціальна компетентність як умова успішної самореалізації особистості
ІЛ Холковська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
222016
Екологізація змісту природознавства як засіб формування екологічної свідомості учнів
НВ Баюрко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
212014
Структурні компоненти професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін/ЛО Білявська//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …
ЛО Білявська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
202010
Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
МІ Сметанський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2000
202000
Суб’єктність як професійно важлива якість педагога
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2006
172006
Сутність і структура педагогічної компетентності вчителя
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
152016
Використання нетрадиційних занять у процесі формування професійної компетентності майбутніх випускників технічних ВНЗ
ВА Петрук
Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського.–Серія: Педагогіка і психологія …, 2007
152007
Формування мотивації творчого мислення майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Наукові записки. Серія: Педагогіка і Психологія: Вінницький державний …, 2003
152003
Поняття професійна мобільність у педагогічному аспекті
НВ Латуша
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
142014
Аналіз результатів експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх учителів у процесі фахової практики
ЛО Нікітченко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
142012
Психолого-педагогічні основи активних методів навчання
ВІ Шахов
Наук. зап. Вінницьк. держ. пед. ун-ту.–Серія: Педагогіка і психологія.–2006 …, 2006
142006
Творчий характер дослідницької діяльності учасників педагогічного процесу
ГГ Кіт
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
132011
Проектування освітніх результатів на засадах компетентнісного підходу
СО Скворцова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2009
132009
Акмеологічний підхід до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього вчителя
ЛП Вовк, ВА Фрицюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
122016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20