Follow
Сергій Шаров / Sergii Sharov / 0000-0001-5732-9980
Сергій Шаров / Sergii Sharov / 0000-0001-5732-9980
Other namesSergii Sharov, СВ Шаров, S Sharov
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації
ВВ Осадчий, СВ Шаров
Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011
492011
Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів
ОМ Павленко, СВ Шаров, ЛЮ Москальова, ТМ Шарова, АС Коваленко
Інженерні та освітні технології 7 (3), 106-121, 2019
48*2019
Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця
ТМ Шарова, СВ Шаров
Молодий вчений 9 (61.1), 137-140, 2018
47*2018
Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи
С Шаров, Т Шарова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
47*2017
Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості
СВ Шаров
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
42*2019
Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник
СВ Шаров, ВВ Осадчий
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
38*2014
Інформатизація освіти і виховання як вектор розвитку сучасного суспільства
С Шаров, О Постильна
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
37*2017
Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навч.-метод. посіб.–[2-ге видання доп. і перероб.]/СВ Шаров, ТМ Шарова/[передмова проф …
СВ Шаров
Харків: Федорко, 2014
372014
Видатні особистості української словесності
ТМ Шарова, СВ Шаров, АМ Солоненко
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
362018
Досвід професійної підготовки студентів кафедрою української і зарубіжної літератури у галузі освіти та філології
ТМ Шарова, СВ Шаров
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 255-261, 2019
352019
Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів
ТМ Шарова, СВ Шаров, ОВ Бородихіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 1 …, 2017
33*2017
Художній простір на тему інклюзії як засіб соціалізації в суспільстві
СВ Шаров, ТМ Шарова
Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук …, 2019
32*2019
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
СВ Шаров
Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2023. № 6. 216 с …, 2023
31*2023
Історія української літератури 40-60 рр. XIX ст.
ТМ Шарова, СВ Шаров
Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018
31*2018
Інтелектуальні інформаційні системи: навч. посіб.
СВ Шаров, ДВ Лубко, ВВ Осадчий
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015
31*2015
Strategy for Implementing Immersive Technologies in the Professional Training Process of Future Designers
H Chemerys, A Vynogradova, H Briantseva, S Sharov
Journal of Physics: Conference Series 1933 (1), 012046, 2021
282021
BLENDED LEARNING: MODERN EDUCATIONAL TREND IN UKRAINE
S Sharov, H Gladkykh, T Sharova
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 1 (105), 295-305, 2021
28*2021
Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури
ТМ Шарова, СВ Шаров
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
272015
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт
Т Шарова, С Шаров
Молодь і ринок, 33-38, 2018
25*2018
Самостійна робота як умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців
СВ Шаров
Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф …, 2017
24*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20