Follow
Шаров Сергій / Сергій Шаров / СВ Шаров / S Sharov / Sergii Sharov / 0000-0001-5732-9980
Шаров Сергій / Сергій Шаров / СВ Шаров / S Sharov / Sergii Sharov / 0000-0001-5732-9980
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації
ВВ Осадчий, СВ Шаров
Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011
452011
Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навч.-метод. посіб.–[2-ге видання доп. і перероб.]/СВ Шаров, ТМ Шарова/[передмова проф …
СВ Шаров
Харків: Федорко, 2014
362014
Видатні особистості української словесності
ТМ Шарова, СВ Шаров, АМ Солоненко
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
332018
Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця
ТМ Шарова, СВ Шаров
Молодий вчений 9 (61.1), 137-140, 2018
31*2018
Досвід професійної підготовки студентів кафедрою української і зарубіжної літератури у галузі освіти та філології
ТМ Шарова, СВ Шаров
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 255-261, 2019
292019
Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи
С Шаров, Т Шарова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
292017
Художній простір на тему інклюзії як засіб соціалізації в суспільстві
СВ Шаров, ТМ Шарова
Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук …, 2019
262019
Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури
ТМ Шарова, СВ Шаров
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
242015
Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник
СВ Шаров, ВВ Осадчий
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
242014
Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів
ОМ Павленко, СВ Шаров, ЛЮ Москальова, ТМ Шарова, АС Коваленко
Інженерні та освітні технології 7 (3), 106-121, 2019
23*2019
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт
Т Шарова, С Шаров
Молодь і ринок, 33-38, 2018
23*2018
Інформатизація освіти і виховання як вектор розвитку сучасного суспільства
С Шаров, О Постильна
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
232017
Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів
СВ Шаров
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр., 55-61, 2009
232009
100% успіху: життєві орієнтири
ТМ Шарова, АВ Землянська, СВ Шаров
ФОП Однорог ТВ, 2019
202019
Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості
СВ Шаров
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
182019
Інтелектуальні інформаційні системи: навч. посіб.
СВ Шаров, ДВ Лубко, ВВ Осадчий
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015
172015
Сучасний стан розвитку інтелектуальних інформаційних систем
СВ Шаров
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
162015
Самостійна робота як умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців
СВ Шаров
Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф …, 2017
152017
Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, СВ Шаров, СВ Шаров
132019
Використання електронних підручників в навчальному процесі
СВ Шаров
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 5 (3), 273-275, 2005
122005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20