Ірина Годнюк(Капля)
Ірина Годнюк(Капля)
доцент кафедри обліку і аудиту
Підтверджена електронна адреса в posek.km.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прискорена амортизація як елемент облікової політики акціонерного товариства АПК
І Капля
Облік і фінанси АПК, С.177-180, 2005
10*2005
Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності
СНВ Годнюк І.В.
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка 2 (Випуск 26 …, 2017
92017
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК
ІВ Капля
62007
Перспективи бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах застосування інформаційних технологій
О Чижевська, І Годнюк
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки», С …, 2015
4*2015
Нормативне регулювання та методичні аспекти консолідації фінансової звітності
І Годнюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2016
32016
Нематеріальні активи як внесок у статутний капітал підприємства, їх відображення та облік
ІВ Капля, АО Ніколашин
Регіональна бізнес-економіка та управління, 121-126, 2013
32013
Інтелектуальний капітал: економічна природа та проблеми обліку
І Капля, О Коркушко
Облік і фінанси АПК, С.132 -138, 2007
32007
Інтелектуальний капітал як обʼєкт обліку, особливості його оцінки
І Капля
Збірник наукових праць / За ред. доктора с.-г. наук, проф., академіка …, 2011
2*2011
Економічна сутність та проблеми обліку інтелектуального капіталу як фактору ін новаційного розвитку економіки
ІВ Годнюк, ІЛ Гуменюк, ВЛ Гераймович
Мукачівський державний універси тет. Сер. Економіка і суспільство, 1334-1338, 2017
12017
Social accounting and reporting as tools of social responsibility
ІВ Годнюк, НВ Семенишена
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (26), 131-140, 2017
12017
Особливості обліку використання об’єктів прав інтелектуальної власності
І Годнюк, О Чижевська
Збірник наукових праць / За ред. доктора екон. наук, проф., заслуженого …, 2014
12014
Удосконалення обліку та звітності про власний капітал в акціонерних товариствах
ІВ Капля
Збірник наукових праць/Подільський державний аграрно-технічний університет …, 2006
12006
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ
АО Ніколашин, ІВ Капля
1
АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
АО Вольська, ІВ Годнюк, ВС Дудченко
About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them, 97, 2020
2020
ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ КАЗЕННИХ ПАЛАТ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ХІХ СТ.
М Тріпак, А Скрипник, І Годнюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 1 …, 2020
2020
Фінансове шахрайство, шляхи забезпечення ефективного функціонування комерційних банків
І Годнюк, А Вольська
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Сучасні підходи до розкриття інформації про інтелектуальний капітал та його відображення у звітності
ІАШ Ірина Валентинівна Годнюк
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал, 539-546., 2019
2019
НЕОБХІДНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ІВ Годнюк
Головний редактор, 93, 2019
2019
АКТУАРНИЙ ОБЛІК ЯК СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
ІВ Годнюк, АО Вольська
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в …, 2019
2019
Екологічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні
ГІВ Гераймович В.Л., Гуменюк І.Л.
Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал«Економіка, фінанси, право», С.10-14, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20