Подписаться
Лозинська Тамара Миколаївна
Лозинська Тамара Миколаївна
Полтавський державний аграрний університет, навчально-науковий інститут економіки. управління, права
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації:[монографія]
ТМ Лозинська
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2007
1112007
Публічне управління та адміністрування: навчальний посібник
ЮГ Кальниш, ТМ Лозинська, ВІ Тимцуник
М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад, 2015
392015
Категорії «державний механізм управління» та «механізм державного управління»: порівняльний аналіз
ВВ Корженко, ТМ Лозинська
Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ …, 2008
372008
До проблеми вживання термінів інститут і інституція в контексті інституціонального аналізу
ТМ Лозинська
Бізнес інформ, 8-13, 2014
252014
Тенденції розвитку аграрного ринку в контексті державного регулювання
Т Лозинська, Г Пасемко
Публічне управління: теорія та практика, 5, 2011
202011
Основні задачі забезпечення продовольчої безпеки країни
ТМ Лозинська
Пробле ми ефективного функціонування АПК в умо вах нових форм власності та …, 2001
162001
Державне управління: методологія дослідження та діяльності/Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління: монографія
ТМ Лозинська
Дніпропетровськ: Комплектавтодор, 151-171, 2011
142011
Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: монографія
ГП Пасемко, МА Латинін, ТМ Лозинська
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр, 2011
122011
Методи державного регулювання продовольчого ринку України
ТМ Лозинська
Державне будівництво, 2007
122007
Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки
ТМ Лозинська
ступеня докт. наук з держ. управл.: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2009
112009
Нацiональний продовольчий ринок в умовах глобалiзацiї: монографiя
ТМ Лозинська
102007
Інтенсивні фактори економічного зростання в аграрній сфері України: питання методології
ТМ Лозинська
наукові праці Полт. держ. аграр. акад.–Вип 2, 130-136, 0
10
Соціалізація державного управління продовольчим ринком: від приватизації до партнерства
ВВ Корженко, ТМ Лозинська
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2006
92006
Регіонально-адміністративний менеджмент: навч. посіб.
ТМ Лозинська, ВІ Тимцуник, ОВ Мирна
Полтава: РВВ ПДАА, 2013
82013
Удосконалення фінансово-економічного механізму державного регулювання аграрного ринку
ТМ Лозинська
Полтавська державна аграрна академія, 2010
82010
Нацiональний продовольчий ринок в умовах глобалiзацiї
ТМ Лозинська
82007
Напрями удосконалення співробітництва територіальних громад в Україні
ТМ Лозинська, ГА Аранчій
Державне управління: удосконалення та розвиток 1, 2021
72021
Стратегічне планування: навч. посіб./за заг. ред. д. е. н., проф
МА Латинін, ТМ Лозинська, ІВ Дунаєв
ОЮ Амосова, 2010
72010
Методологічні основи державного управління розвитком продовольчого ринку України
ТМ Лозинська
Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ, 139-148, 2006
72006
Розвиток земельних відносин у контексті продовольчої безпеки країни
ТМ Лозинська, ІВ Карайон
Державне будівництво, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20