Валерій Добровольський / Valerii Dobrovolskyi
Валерій Добровольський / Valerii Dobrovolskyi
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Екологічні знання: навч. посіб
ВВ Добровольський
К.: Профессионал, 2005
542005
Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник
ВВ Добровольський
К.: ВД “Професіонал, 2006
362006
Екологічна безпека і ризик: деякі понятійно-категоріальні уточнення
ВВ Добровольський
Екологічна безпека, 11, 2011
62011
Методологічне забезпечення сталого розвитку: використання методу суперечностей
ВВ Добровольський
Наукові праці. Екологія 179 (167), 2012
32012
Основні принципи теорії оцінки якості навколишнього середовища
ВВ Добровольський
Наукові праці. Екологія 256 (244), 2015
22015
Антропоцентрична модель оцінки сталого розвитку
ВВ Добровольський
Наукові праці. Екологія 206 (194), 2012
22012
Просторове представлення зв’язків у структурно-ієрархічній схемі екологічної системи
ВВ Добровольський
Наукові праці. Екологія 150 (138), 2011
22011
Поняття “екологічна ніша” в екосистемології
ВВ Добровольський
Наукові праці МДГУ ім. П. Могили 78, 2008
22008
Використання наради як форми колективного спілкування для якісного планування роботи кафедри неврології Одеського національного медичного університету на сучасному етапі
TM Muratova, VV Dobrovolskyi
Медична освіта, 2015
12015
Шляхи підвищення мотивації студентів для покращення якості навчання на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського національного медичного університету
АС Сон, ВВ Добровольський, ЮІ Горанський, ГВ Перькова, ...
Медична освіта, 2012
12012
Сталий розвиток України: деякі питання наукового забезпечення
ВВ Добровольський
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
12012
Екологія як науково-методична основа теорії сталого розвитку
ВВ Добровольський
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
12011
ЕКОЛОГІЧНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В
ВВ Добровольський
Техногенна безпека, 72-77, 2009
12009
Основні умови формування регіональної політики сталого розвитку
ВВ Добровольський, ГВ НЄПЄІНА
Наукові праці 87, 77-83, 2008
12008
Алгоритм визначення безпеки екологічної системи з врахуванням ризиків
ВВ Добровольський
Наукові праці ДГУ ім. Петра Могили. Серія: Екологія 87, 11-15, 2008
12008
Глобальна ментальність та перспектива на перехід до інтенсивної глобальної економіки
ВВ Добровольський, СМ Соловйов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2006
12006
Інтегруюча роль екологічних законів і характеристик при вивченні загальнотеоретичних і професійних навчальних дисциплін
В Добровольський
12001
Екологія: мета, межі, зв'яз ки науки
ВВ Добровольський
Наукові праці 4, 11-14, 0
1
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПТИЧНОГО РИНКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF OPTICAL MARKET IN UKRAINE
ВВ Добровольський
Електронне наукове фахове видання, 200, 2018
2018
Індивідуальна бесіда як інструмент покращення опанування навчального матеріалу
ТМ Муратова, ВВ Добровольський
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20